Fandom

Religion Wiki

Yitzhak Dorbelo

34,279pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Yitzhak or Isaac Dorbelo was a Franco-Jewish merchant of the early eleventh century CE. He wrote an account of travelling to Poland in the company of Radhanite merchant-venturers.

  • Kevin Alan Brook. The Jews of Khazaria. 2nd ed. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2006.
  • Schipper, Itzhak. "Dzieje Gospodarcze Żydów Korony i Litwy w Czasach Przedrozbirowych." Żydzi w Polsce Odrodzonej, ed. A. Hafftka et al. Warsaw, 1936.


ru:Исаак Дорбело

Also on Fandom

Random Wiki