Fandom

Religion Wiki

Sukhmani asatpadi 6

34,305pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 6 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 269

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 269ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
Kām kroḏẖ ar lobẖ moh binas jā▫e ahaʼnmev.
Sexual desire, anger, greed and emotional attachment - may these be gone, and egotism as well.
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥
Nānak parabẖ sarṇāgaṯī kar parsāḏ gurḏev. ((1))
Nanak seeks the Sanctuary of God; please bless me with Your Grace, O Divine Guru.((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥
Jih parsāḏ cẖẖaṯīh amriṯ kẖāhi.
By His Grace, you partake of the thirty-six delicacies;
ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Ŧis ṯẖākur ka▫o rakẖ man māhi.
enshrine that Lord and Master within your mind.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ suganḏẖaṯ ṯan lāvėh.
By His Grace, you apply scented oils to your body;
ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
Ŧis ka▫o simraṯ param gaṯ pāvahi.
remembering Him, the supreme status is obtained.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥
Jih parsāḏ basėh sukẖ manḏar.
By His Grace, you dwell in the palace of peace;
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
Ŧisėh ḏẖi▫ā▫e saḏā man anḏar.
meditate forever on Him within your mind.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥
Jih parsāḏ garih sang sukẖ basnā.
By His Grace, you abide with your family in peace;
ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥
Āṯẖ pahar simrahu ṯis rasnā.
keep His remembrance upon your tongue, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥
Jih parsāḏ rang ras bẖog.
By His Grace, you enjoy tastes and pleasures;
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥
Nānak saḏā ḏẖi▫ā▫ī▫ai ḏẖi▫āvan jog. ((1))
O Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ((1))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ pāt patambar hadẖāvėh.
By His Grace, you wear silks and satins;
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
Ŧisėh ṯi▫āg kaṯ avar lubẖāvėh.
why abandon Him, to attach yourself to another?
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥
Jih parsāḏ sukẖ sej so▫ījai.
By His Grace, you sleep in a cozy bed;
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥
Man āṯẖ pahar ṯā kā jas gāvījai.
O my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥
Jih parsāḏ ṯujẖ sabẖ ko▫ū mānai.
By His Grace, you are honored by everyone;
ਮੁਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥
Mukẖ ṯā ko jas rasan bakẖānai.
with your mouth and with your tongue, chant His Praises.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥
Jih parsāḏ ṯero rahṯā ḏẖaram.
By His Grace, you remain in the Dharma;
ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
Man saḏā ḏẖi▫ā▫e keval pārbarahm.
O mind, meditate continually on the Supreme Lord God.
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ ॥
Parabẖ jī japaṯ ḏargėh mān pāvahi.
Meditating on God, you shall be honored in His Court;
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥੨॥
Nānak paṯ seṯī gẖar jāvėh. ((2))
O Nanak, you shall return to your true home with honor. ((2))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥
Jih parsāḏ ārog kancẖan ḏehī.
By His Grace, you have a healthy, golden body;
ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
Liv lāvhu ṯis rām sanehī.
attune yourself to that Loving Lord.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥
Jih parsāḏ ṯerā olā rahaṯ.
By His Grace, your honor is preserved;
ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥
Man sukẖ pāvahi har har jas kahaṯ.
O mind, chant the Praises of the Lord, Har, Har, and find peace.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦ੍ਰ ਢਾਕੇ ॥
Jih parsāḏ ṯere sagal cẖẖiḏar dẖāke.
By His Grace, all your deficits are covered;
ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ॥
Man sarnī par ṯẖākur parabẖ ṯā kai.
O mind, seek the Sanctuary of God, our Lord and Master.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
Jih parsāḏ ṯujẖ ko na pahūcẖai.
By His Grace, no one can rival you;
ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥
Man sās sās simrahu parabẖ ūcẖe.
O mind, with each and every breath, remember God on High.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ॥
Jih parsāḏ pā▫ī ḏarulabẖ ḏeh.
By His Grace, you obtained this precious human body;
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥
Nānak ṯā kī bẖagaṯ kareh. ((3))
O Nanak, worship Him with devotion. ((3))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥
Jih parsāḏ ābẖūkẖan pėhrījai.
By His Grace, you wear decorations;
ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥
Man ṯis simraṯ ki▫o ālas kījai.
O mind, why are you so lazy? Why don't you remember Him in meditation?
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸ੍ਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥
Jih parsāḏ asav hasaṯ asvārī.
By His Grace, you have horses and elephants to ride;
ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥
Man ṯis parabẖ ka▫o kabhū na bisārī.
O mind, never forget that God.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥
Jih parsāḏ bāg milakẖ ḏẖanā.
By His Grace, you have land, gardens and wealth;
ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥
Rākẖ paro▫e parabẖ apune manā.
keep God enshrined in your heart.
ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
Jin ṯerī man banaṯ banā▫ī.
O mind, the One who formed your form -
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥
Ūṯẖaṯ baiṯẖaṯ saḏ ṯisėh ḏẖi▫ā▫ī.
standing up and sitting down, meditate always on Him.
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥
Ŧisėh ḏẖi▫ā▫e jo ek alkẖai.
Meditate on Him - the One Invisible Lord;
ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥
Īhā ūhā Nānak ṯerī rakẖai. ((4))
here and hereafter, O Nanak, He shall save you. ((4))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥
Jih parsāḏ karahi punn baho ḏān.
By His Grace, you give donations in abundance to charities;
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ॥
Man āṯẖ pahar kar ṯis kā ḏẖi▫ān.
O mind, meditate on Him, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
Jih parsāḏ ṯū ācẖār bi▫uhārī.
By His Grace, you perform religious rituals and worldly duties;
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥
Ŧis parabẖ ka▫o sās sās cẖiṯārī.
think of God with each and every breath.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥
Jih parsāḏ ṯerā sunḏar rūp.
By His Grace, your form is so beautiful;
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥
So parabẖ simrahu saḏā anūp.
constantly remember God, the Incomparably Beautiful One.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥
Jih parsāḏ ṯerī nīkī jāṯ.
By His Grace, you have such high social status;
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥
So parabẖ simar saḏā ḏin rāṯ.
remember God always, day and night.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥
Jih parsāḏ ṯerī paṯ rahai.
By His Grace, your honor is preserved;
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥
Gur parsāḏ Nānak jas kahai. ((5))
by Guru's Grace, O Nanak, chant His Praises. ((5))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥
Jih parsāḏ sunėh karan nāḏ.
By His Grace, you listen to the sound current of the Naad.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
Jih parsāḏ pekẖėh bismāḏ.
By His Grace, you behold amazing wonders.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥
Jih parsāḏ bolėh amriṯ rasnā.
By His Grace, you speak ambrosial words with your tongue.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥
Jih parsāḏ sukẖ sėhje basnā.
By His Grace, you abide in peace and ease.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥
Jih parsāḏ hasaṯ kar cẖalėh.
By His Grace, your hands move and work.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥
Jih parsāḏ sampūran falėh.
By His Grace, you are completely fulfilled.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ param gaṯ pāvahi.
By His Grace, you obtain the supreme status.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ sukẖ sahj samāvėh.
By His Grace, you are absorbed into celestial peace.
ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥
Aisā parabẖ ṯi▫āg avar kaṯ lāgahu.
Why forsake God, and attach yourself to another?
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥
Gur parsāḏ Nānak man jāgahu. ((6))
By Guru's Grace, O Nanak, awaken your mind! ((6))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
Jih parsāḏ ṯūʼn pargat sansār.
By His Grace, you are famous all over the world;
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥
Ŧis parabẖ ka▫o mūl na manhu bisār.
never forget God from your mind.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥
Jih parsāḏ ṯerā parṯāp.
By His Grace, you have prestige;
ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥
Re man mūṛ ṯū ṯā ka▫o jāp.
O foolish mind, meditate on Him!
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
Jih parsāḏ ṯere kāraj pūre.
By His Grace, your works are completed;
ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
Ŧisėh jān man saḏā hajūre.
O mind, know Him to be close at hand.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥
Jih parsāḏ ṯūʼn pāvahi sācẖ.
By His Grace, you find the Truth;
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚੁ ॥
Re man mere ṯūʼn ṯā si▫o rācẖ.
O my mind, merge yourself into Him.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
Jih parsāḏ sabẖ kī gaṯ ho▫e.
By His Grace, everyone is saved;
ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥
Nānak jāp japai jap so▫e. ((7))
O Nanak, meditate, and chant His Chant. ((7))

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
Āp japā▫e japai so nā▫o.
Those, whom He inspires to chant, chant His Name.
ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
Āp gāvā▫ai so har gun gā▫o.
Those, whom He inspires to sing, sing the Glorious Praises of the Lord.
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
Parabẖ kirpā ṯe ho▫e pargās.
By God's Grace, enlightenment comes.
ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
Parabẖū ḏa▫i▫ā ṯe kamal bigās.
By God's Kind Mercy, the heart-lotus blossoms forth.
ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
Parabẖ suparsan basai man so▫e.
When God is totally pleased, He comes to dwell in the mind.
ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
Parabẖ ḏa▫i▫ā ṯe maṯ ūṯam ho▫e.
By God's Kind Mercy, the intellect is exalted.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
Sarab niḏẖān parabẖ ṯerī ma▫i▫ā.
All treasures, O Lord, come by Your Kind Mercy.
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥
Āphu kacẖẖū na kinhū la▫i▫ā.
No one obtains anything by himself.
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
Jiṯ jiṯ lāvhu ṯiṯ lagėh har nāth.
As You have delegated, so do we apply ourselves, O Lord and Master.
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥
Nānak in kai kacẖẖū na hāth. ((8)(6))
O Nanak, nothing is in our hands. ((8)(6))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 6 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki