FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 6 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 269

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 269ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
Kām kroḏẖ ar lobẖ moh binas jā▫e ahaʼnmev.
Sexual desire, anger, greed and emotional attachment - may these be gone, and egotism as well.
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥
Nānak parabẖ sarṇāgaṯī kar parsāḏ gurḏev. ((1))
Nanak seeks the Sanctuary of God; please bless me with Your Grace, O Divine Guru.((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥
Jih parsāḏ cẖẖaṯīh amriṯ kẖāhi.
By His Grace, you partake of the thirty-six delicacies;
ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Ŧis ṯẖākur ka▫o rakẖ man māhi.
enshrine that Lord and Master within your mind.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ suganḏẖaṯ ṯan lāvėh.
By His Grace, you apply scented oils to your body;
ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
Ŧis ka▫o simraṯ param gaṯ pāvahi.
remembering Him, the supreme status is obtained.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥
Jih parsāḏ basėh sukẖ manḏar.
By His Grace, you dwell in the palace of peace;
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
Ŧisėh ḏẖi▫ā▫e saḏā man anḏar.
meditate forever on Him within your mind.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥
Jih parsāḏ garih sang sukẖ basnā.
By His Grace, you abide with your family in peace;
ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥
Āṯẖ pahar simrahu ṯis rasnā.
keep His remembrance upon your tongue, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥
Jih parsāḏ rang ras bẖog.
By His Grace, you enjoy tastes and pleasures;
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥
Nānak saḏā ḏẖi▫ā▫ī▫ai ḏẖi▫āvan jog. ((1))
O Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ((1))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ pāt patambar hadẖāvėh.
By His Grace, you wear silks and satins;
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
Ŧisėh ṯi▫āg kaṯ avar lubẖāvėh.
why abandon Him, to attach yourself to another?
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥
Jih parsāḏ sukẖ sej so▫ījai.
By His Grace, you sleep in a cozy bed;
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥
Man āṯẖ pahar ṯā kā jas gāvījai.
O my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥
Jih parsāḏ ṯujẖ sabẖ ko▫ū mānai.
By His Grace, you are honored by everyone;
ਮੁਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥
Mukẖ ṯā ko jas rasan bakẖānai.
with your mouth and with your tongue, chant His Praises.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥
Jih parsāḏ ṯero rahṯā ḏẖaram.
By His Grace, you remain in the Dharma;
ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
Man saḏā ḏẖi▫ā▫e keval pārbarahm.
O mind, meditate continually on the Supreme Lord God.
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ ॥
Parabẖ jī japaṯ ḏargėh mān pāvahi.
Meditating on God, you shall be honored in His Court;
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥੨॥
Nānak paṯ seṯī gẖar jāvėh. ((2))
O Nanak, you shall return to your true home with honor. ((2))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥
Jih parsāḏ ārog kancẖan ḏehī.
By His Grace, you have a healthy, golden body;
ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
Liv lāvhu ṯis rām sanehī.
attune yourself to that Loving Lord.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥
Jih parsāḏ ṯerā olā rahaṯ.
By His Grace, your honor is preserved;
ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥
Man sukẖ pāvahi har har jas kahaṯ.
O mind, chant the Praises of the Lord, Har, Har, and find peace.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦ੍ਰ ਢਾਕੇ ॥
Jih parsāḏ ṯere sagal cẖẖiḏar dẖāke.
By His Grace, all your deficits are covered;
ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ॥
Man sarnī par ṯẖākur parabẖ ṯā kai.
O mind, seek the Sanctuary of God, our Lord and Master.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
Jih parsāḏ ṯujẖ ko na pahūcẖai.
By His Grace, no one can rival you;
ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥
Man sās sās simrahu parabẖ ūcẖe.
O mind, with each and every breath, remember God on High.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ॥
Jih parsāḏ pā▫ī ḏarulabẖ ḏeh.
By His Grace, you obtained this precious human body;
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥
Nānak ṯā kī bẖagaṯ kareh. ((3))
O Nanak, worship Him with devotion. ((3))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥
Jih parsāḏ ābẖūkẖan pėhrījai.
By His Grace, you wear decorations;
ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥
Man ṯis simraṯ ki▫o ālas kījai.
O mind, why are you so lazy? Why don't you remember Him in meditation?
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸ੍ਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥
Jih parsāḏ asav hasaṯ asvārī.
By His Grace, you have horses and elephants to ride;
ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥
Man ṯis parabẖ ka▫o kabhū na bisārī.
O mind, never forget that God.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥
Jih parsāḏ bāg milakẖ ḏẖanā.
By His Grace, you have land, gardens and wealth;
ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥
Rākẖ paro▫e parabẖ apune manā.
keep God enshrined in your heart.
ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
Jin ṯerī man banaṯ banā▫ī.
O mind, the One who formed your form -
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥
Ūṯẖaṯ baiṯẖaṯ saḏ ṯisėh ḏẖi▫ā▫ī.
standing up and sitting down, meditate always on Him.
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥
Ŧisėh ḏẖi▫ā▫e jo ek alkẖai.
Meditate on Him - the One Invisible Lord;
ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥
Īhā ūhā Nānak ṯerī rakẖai. ((4))
here and hereafter, O Nanak, He shall save you. ((4))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥
Jih parsāḏ karahi punn baho ḏān.
By His Grace, you give donations in abundance to charities;
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ॥
Man āṯẖ pahar kar ṯis kā ḏẖi▫ān.
O mind, meditate on Him, twenty-four hours a day.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
Jih parsāḏ ṯū ācẖār bi▫uhārī.
By His Grace, you perform religious rituals and worldly duties;
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥
Ŧis parabẖ ka▫o sās sās cẖiṯārī.
think of God with each and every breath.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥
Jih parsāḏ ṯerā sunḏar rūp.
By His Grace, your form is so beautiful;
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥
So parabẖ simrahu saḏā anūp.
constantly remember God, the Incomparably Beautiful One.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥
Jih parsāḏ ṯerī nīkī jāṯ.
By His Grace, you have such high social status;
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥
So parabẖ simar saḏā ḏin rāṯ.
remember God always, day and night.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥
Jih parsāḏ ṯerī paṯ rahai.
By His Grace, your honor is preserved;
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥
Gur parsāḏ Nānak jas kahai. ((5))
by Guru's Grace, O Nanak, chant His Praises. ((5))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥
Jih parsāḏ sunėh karan nāḏ.
By His Grace, you listen to the sound current of the Naad.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
Jih parsāḏ pekẖėh bismāḏ.
By His Grace, you behold amazing wonders.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥
Jih parsāḏ bolėh amriṯ rasnā.
By His Grace, you speak ambrosial words with your tongue.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥
Jih parsāḏ sukẖ sėhje basnā.
By His Grace, you abide in peace and ease.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥
Jih parsāḏ hasaṯ kar cẖalėh.
By His Grace, your hands move and work.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥
Jih parsāḏ sampūran falėh.
By His Grace, you are completely fulfilled.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ param gaṯ pāvahi.
By His Grace, you obtain the supreme status.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
Jih parsāḏ sukẖ sahj samāvėh.
By His Grace, you are absorbed into celestial peace.
ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥
Aisā parabẖ ṯi▫āg avar kaṯ lāgahu.
Why forsake God, and attach yourself to another?
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥
Gur parsāḏ Nānak man jāgahu. ((6))
By Guru's Grace, O Nanak, awaken your mind! ((6))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
Jih parsāḏ ṯūʼn pargat sansār.
By His Grace, you are famous all over the world;
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥
Ŧis parabẖ ka▫o mūl na manhu bisār.
never forget God from your mind.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥
Jih parsāḏ ṯerā parṯāp.
By His Grace, you have prestige;
ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥
Re man mūṛ ṯū ṯā ka▫o jāp.
O foolish mind, meditate on Him!
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
Jih parsāḏ ṯere kāraj pūre.
By His Grace, your works are completed;
ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
Ŧisėh jān man saḏā hajūre.
O mind, know Him to be close at hand.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥
Jih parsāḏ ṯūʼn pāvahi sācẖ.
By His Grace, you find the Truth;
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚੁ ॥
Re man mere ṯūʼn ṯā si▫o rācẖ.
O my mind, merge yourself into Him.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
Jih parsāḏ sabẖ kī gaṯ ho▫e.
By His Grace, everyone is saved;
ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥
Nānak jāp japai jap so▫e. ((7))
O Nanak, meditate, and chant His Chant. ((7))

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
Āp japā▫e japai so nā▫o.
Those, whom He inspires to chant, chant His Name.
ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
Āp gāvā▫ai so har gun gā▫o.
Those, whom He inspires to sing, sing the Glorious Praises of the Lord.
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
Parabẖ kirpā ṯe ho▫e pargās.
By God's Grace, enlightenment comes.
ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
Parabẖū ḏa▫i▫ā ṯe kamal bigās.
By God's Kind Mercy, the heart-lotus blossoms forth.
ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
Parabẖ suparsan basai man so▫e.
When God is totally pleased, He comes to dwell in the mind.
ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
Parabẖ ḏa▫i▫ā ṯe maṯ ūṯam ho▫e.
By God's Kind Mercy, the intellect is exalted.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
Sarab niḏẖān parabẖ ṯerī ma▫i▫ā.
All treasures, O Lord, come by Your Kind Mercy.
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥
Āphu kacẖẖū na kinhū la▫i▫ā.
No one obtains anything by himself.
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
Jiṯ jiṯ lāvhu ṯiṯ lagėh har nāth.
As You have delegated, so do we apply ourselves, O Lord and Master.
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥
Nānak in kai kacẖẖū na hāth. ((8)(6))
O Nanak, nothing is in our hands. ((8)(6))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 6 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.