FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 5 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 268

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 268ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥
Ḏenhār parabẖ cẖẖod kai lāgėh ān su▫ā▫e.
One who renounces God the Giver, and attaches himself to other affairs -
ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥
Nānak kahū na sījẖ▫ī bin nāvai paṯ jā▫e. ((1))
O Nanak, he shall never succeed. Without the Name, he shall lose his honor. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
Ḏas basṯū le pācẖẖai pāvai.
He obtains ten things, and puts them behind him;
ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ ॥
Ėk basaṯ kāran bikẖot gavāvai.
for the sake of one thing withheld, he forfeits his faith.
ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥
Ėk bẖī na ḏe▫e ḏas bẖī hir le▫e.
But what if that one thing were not given, and the ten were taken away?
ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥
Ŧa▫o mūṛā kaho kahā kare▫i.
Then, what could the fool say or do?
ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥
Jis ṯẖākur si▫o nāhī cẖārā.
Our Lord and Master cannot be moved by force.
ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥
Ŧā ka▫o kījai saḏ namaskārā.
Unto Him, bow forever in adoration.
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
Jā kai man lāgā parabẖ mīṯẖā.
That one, unto whose mind God seems sweet -
ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ॥
Sarab sūkẖ ṯāhū man vūṯẖā.
all pleasures come to abide in his mind.
ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥
Jis jan apnā hukam manā▫i▫ā.
One who abides by the Lord's Will,
ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥
Sarab thok Nānak ṯin pā▫i▫ā. ((1))
O Nanak, obtains all things. ((1))

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥
Agnaṯ sāhu apnī ḏe rās.
God the Banker gives endless capital to the mortal,
ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥
Kẖāṯ pīṯ barṯai anaḏ ulās.
who eats, drinks and expends it with pleasure and joy.
ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥
Apunī amān kacẖẖ bahur sāhu le▫e.
If some of this capital is later taken back by the Banker,
ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥
Agi▫ānī man ros kare▫i.
the ignorant person shows his anger.
ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥
Apnī parṯīṯ āp hī kẖovai.
He himself destroys his own credibility,
ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥
Bahur us kā bisvās na hovai.
and he shall not again be trusted.
ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥
Jis kī basaṯ ṯis āgai rākẖai.
When one offers to the Lord, that which belongs to the Lord,
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥
Parabẖ kī āgi▫ā mānai māthai.
and willingly abides by the Will of God's Order,
ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥
Us ṯe cẖa▫ugun karai nihāl.
the Lord will make him happy four times over.
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥
Nānak sāhib saḏā ḏa▫i▫āl. ((2))
O Nanak, our Lord and Master is merciful forever. ((2))

ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥
Anik bẖāṯ mā▫i▫ā ke heṯ.
The many forms of attachment to Maya,
ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥
Sarpar hovaṯ jān aneṯ.
shall surely pass away - know that they are transitory.
ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥
Birakẖ kī cẖẖā▫i▫ā si▫o rang lāvai.
People fall in love with the shade of the tree,
ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥
Oh binsai uho man pacẖẖuṯāvai.
and when it passes away, they feel regret in their minds.
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥
Jo ḏīsai so cẖālanhār.
Whatever is seen, shall pass away;
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥
Lapat rahi▫o ṯah anḏẖ anḏẖār.
and yet, the blindest of the blind cling to it.
ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥
Batā▫ū si▫o jo lāvai neh.
One who gives her love to a passing traveler -
ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥
Ŧā ka▫o hāth na āvai keh.
nothing shall come into her hands in this way.
ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥
Man har ke nām kī parīṯ sukẖ▫ḏā▫ī.
O mind, the love of the Name of the Lord bestows peace.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥
Kar kirpā Nānak āp la▫e lā▫ī. ((3))
O Nanak, the Lord, in His Mercy, unites us with Himself. ((3))

ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥
Mithi▫ā ṯan ḏẖan kutamb sabā▫i▫ā.
False are body, wealth, and all relations.
ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥
Mithi▫ā ha▫umai mamṯā mā▫i▫ā.
False are ego, possessiveness and Maya.
ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥
Mithi▫ā rāj joban ḏẖan māl.
False are power, youth, wealth and property.
ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
Mithi▫ā kām kroḏẖ bikrāl.
False are sexual desire and wild anger.
ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ੍ਵ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥
Mithi▫ā rath hasṯī asav basṯarā.
False are chariots, elephants, horses and expensive clothes.
ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ ॥
Mithi▫ā rang sang mā▫i▫ā pekẖ hasṯā.
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.
ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
Mithi▫ā ḏẖaroh moh abẖimān.
False are deception, emotional attachment and egotistical pride.
ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਊਪਰਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥
Mithi▫ā āpas ūpar karaṯ gumān.
False are pride and self-conceit.
ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥
Asthir bẖagaṯ sāḏẖ kī saran.
Only devotional worship is permanent, and the Sanctuary of the Holy.
ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥
Nānak jap jap jīvai har ke cẖaran. ((4))
Nanak lives by meditating, meditating on the Lotus Feet of the Lord. ((4))

ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥
Mithi▫ā sarvan par ninḏā sunėh.
False are the ears which listen to the slander of others.
ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
Mithi▫ā hasaṯ par ḏarab ka▫o hirėh.
False are the hands which steal the wealth of others.
ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥
Mithi▫ā neṯar pekẖaṯ par ṯari▫a rūpāḏ.
False are the eyes which gaze upon the beauty of another's wife.
ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ੍ਵਾਦ ॥
Mithi▫ā rasnā bẖojan an savāḏ.
False is the tongue which enjoys delicacies and external tastes.
ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ॥
Mithi▫ā cẖaran par bikār ka▫o ḏẖāvėh.
False are the feet which run to do evil to others.
ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
Mithi▫ā man par lobẖ lubẖāvėh.
False is the mind which covets the wealth of others.
ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥
Mithi▫ā ṯan nahī par▫upkārā.
False is the body which does not do good to others.
ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥
Mithi▫ā bās leṯ bikārā.
False is the nose which inhales corruption.
ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥
Bin būjẖe mithi▫ā sabẖ bẖa▫e.
Without understanding, everything is false.
ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥
Safal ḏeh Nānak har har nām la▫e. ((5))
Fruitful is the body, O Nanak, which takes to the Lord's Name. ((5))

ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥
Birthī sākaṯ kī ārjā.
The life of the faithless cynic is totally useless.
ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥
Sācẖ binā kah hovaṯ sūcẖā.
Without the Truth, how can anyone be pure?
ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ ॥
Birthā nām binā ṯan anḏẖ.
Useless is the body of the spiritually blind, without the Name of the Lord.
ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ॥
Mukẖ āvaṯ ṯā kai ḏurganḏẖ.
From his mouth, a foul smell issues forth.
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥
Bin simran ḏin rain baritha bihā▫e.
Without the remembrance of the Lord, day and night pass in vain,
ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥
Megẖ binā ji▫o kẖeṯī jā▫e.
like the crop which withers without rain.
ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥
Gobiḏ bẖajan bin barithe sabẖ kām.
Without meditation on the Lord of the Universe, all works are in vain,
ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥
Ji▫o kirpan ke nirārath ḏām.
like the wealth of a miser, which lies useless.
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
Ḏẖan ḏẖan ṯe jan jih gẖat basi▫o har nā▫o.
Blessed, blessed are those, whose hearts are filled with the Name of the Lord.
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੬॥
Nānak ṯā kai bal bal jā▫o. ((6))
Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ((6))

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥
Rahaṯ avar kacẖẖ avar kamāvaṯ.
He says one thing, and does something else.
ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥
Man nahī parīṯ mukẖahu gandẖ lāvaṯ.
There is no love in his heart, and yet with his mouth he talks tall.
ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥
Jānanhār parabẖū parbīn.
The Omniscient Lord God is the Knower of all.
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥
Bāhar bẖekẖ na kāhū bẖīn.
He is not impressed by outward display.
ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥
Avar upḏesai āp na karai.
One who does not practice what he preaches to others,
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
Āvaṯ jāvaṯ janmai marai.
shall come and go in reincarnation, through birth and death.
ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
Jis kai anṯar basai nirankār.
One whose inner being is filled with the Formless Lord -
ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
Ŧis kī sīkẖ ṯarai sansār.
by his teachings, the world is saved.
ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
Jo ṯum bẖāne ṯin parabẖ jāṯā.
Those who are pleasing to You, God, know You.
ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੭॥
Nānak un jan cẖaran parāṯā. ((7))
Nanak falls at their feet. ((7))

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥
Kara▫o benṯī pārbarahm sabẖ jānai.
Offer your prayers to the Supreme Lord God, who knows everything.
ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ॥
Apnā kī▫ā āpėh mānai.
He Himself values His own creatures.
ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
Āpėh āp āp karaṯ niberā.
He Himself, by Himself, makes the decisions.
ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥
Kisai ḏūr janāvaṯ kisai bujẖāvaṯ nerā.
To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.
ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥
Upāv si▫ānap sagal ṯe rahaṯ.
He is beyond all efforts and clever tricks.
ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥
Sabẖ kacẖẖ jānai āṯam kī rahaṯ.
He knows all the ways and means of the soul.
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥
Jis bẖāvai ṯis la▫e laṛ lā▫e.
Those with whom He is pleased are attached to the hem of His robe.
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
Thān thananṯar rahi▫ā samā▫e.
He is pervading all places and interspaces.
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥
So sevak jis kirpā karī.
Those upon whom He bestows His favor, become His servants.
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥
Nimakẖ nimakẖ jap Nānak harī. ((8)(5))
Each and every moment, O Nanak, meditate on the Lord. ((8)(5))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 5 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.