FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 4 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 266

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 266ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥
Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so parabẖ saḏā samāl.
You worthless, ignorant fool - dwell upon God forever.
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥
Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ((1))
Cherish in your consciousness the One who created you; O Nanak, He alone shall go along with you. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪਰਾਨੀ ॥
Rama▫ī▫ā ke gun cẖeṯ parānī.
Think of the Glory of the All-pervading Lord, O mortal;
ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨੀ ॥
Kavan mūl ṯe kavan ḏaristānī.
what is your origin, and what is your appearance?
ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ॥
Jin ṯūʼn sāj savār sīgāri▫ā.
He who fashioned, adorned and decorated you, -
ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥
Garabẖ agan mėh jinėh ubāri▫ā.
in the fire of the womb, He preserved you.
ਬਾਰ ਬਿਵਸਥਾ ਤੁਝਹਿ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ॥
Bār bivasthā ṯujẖėh pi▫ārai ḏūḏẖ.
In your infancy, He gave you milk to drink.
ਭਰਿ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥
Bẖar joban bẖojan sukẖ sūḏẖ.
In the flower of your youth, He gave you food, pleasure and understanding.
ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਊਪਰਿ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥
Biraḏẖ bẖa▫i▫ā ūpar sāk sain.
As you grow old, family and friends are there,
ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ॥
Mukẖ api▫ā▫o baiṯẖ ka▫o ḏain.
to feed you as you rest.
ਇਹੁ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥
Ih nirgun gun kacẖẖū na būjẖai.
This worthless person has not appreciated in the least, all the good deeds done for him.
ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥
Bakẖas leho ṯa▫o Nānak sījẖai. ((1))
If you bless him with forgiveness, O Nanak, only then will he be saved. ((1))

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਊਪਰਿ ਸੁਖਿ ਬਸਹਿ ॥
Jih parsāḏ ḏẖar ūpar sukẖ basėh.
By His Grace, you abide in comfort upon the earth.
ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਗਿ ਹਸਹਿ ॥
Suṯ bẖarāṯ mīṯ baniṯā sang hasėh.
With your children, siblings, friends and spouse, you laugh.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥
Jih parsāḏ pīvėh sīṯal jalā.
By His Grace, you drink in cool water.
ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥
Sukẖ▫ḏā▫ī pavan pāvak amulā.
You have peaceful breezes and priceless fire.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭੋਗਹਿ ਸਭਿ ਰਸਾ ॥
Jih parsāḏ bẖogėh sabẖ rasā.
By His Grace, you enjoy all sorts of pleasures.
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਬਸਾ ॥
Sagal samagrī sang sāth basā.
You are provided with all the necessities of life.
ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਰਸਨਾ ॥
Ḏīne hasaṯ pāv karan neṯar rasnā.
He gave you hands, feet, ears, eyes and tongue,
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਰਚਨਾ ॥
Ŧisėh ṯi▫āg avar sang racẖnā.
and yet, you forsake Him and attach yourself to others.
ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ॥
Aise ḏokẖ mūṛ anḏẖ bi▫āpe.
Such sinful mistakes cling to the blind fools;
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥੨॥
Nānak kādẖ leho parabẖ āpe. ((2))
Nanak: uplift and save them, God! ((2))

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥
Āḏ anṯ jo rākẖanhār.
From beginning to end, He is our Protector,
ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥
Ŧis si▫o parīṯ na karai gavār.
and yet, the ignorant do not give their love to Him.
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥
Jā kī sevā nav niḏẖ pāvai.
Serving Him, the nine treasures are obtained,
ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥
Ŧā si▫o mūṛā man nahī lāvai.
and yet, the foolish do not link their minds with Him.
ਜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
Jo ṯẖākur saḏ saḏā hajūre.
Our Lord and Master is Ever-present, forever and ever,
ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ॥
Ŧā ka▫o anḏẖā jānaṯ ḏūre.
and yet, the spiritually blind believe that He is far away.
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥
Jā kī tahal pāvai ḏargėh mān.
In His service, one obtains honor in the Court of the Lord,
ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥
Ŧisėh bisārai mugaḏẖ ajān.
and yet, the ignorant fool forgets Him.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ॥
Saḏā saḏā ih bẖūlanhār.
Forever and ever, this person makes mistakes;
ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥
Nānak rākẖanhār apār. ((3))
O Nanak, the Infinite Lord is our Saving Grace. ((3))

ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਉਡੀ ਸੰਗਿ ਰਚੈ ॥
Raṯan ṯi▫āg ka▫udī sang racẖai.
Forsaking the jewel, they are engrossed with a shell.
ਸਾਚੁ ਛੋਡਿ ਝੂਠ ਸੰਗਿ ਮਚੈ ॥
Sācẖ cẖẖod jẖūṯẖ sang macẖai.
They renounce Truth and embrace falsehood.
ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ॥
Jo cẖẖadnā so asthir kar mānai.
That which passes away, they believe to be permanent.
ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ ॥
Jo hovan so ḏūr parānai.
That which is immanent, they believe to be far off.
ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰੈ ॥
Cẖẖod jā▫e ṯis kā saram karai.
They struggle for what they must eventually leave.
ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਹਰੈ ॥
Sang sahā▫ī ṯis parharai.
They turn away from the Lord, their Help and Support, who is always with them.
ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥
Cẖanḏan lep uṯārai ḏẖo▫e.
They wash off the sandalwood paste;
ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ॥
Garḏẖab parīṯ bẖasam sang ho▫e.
like donkeys, they are in love with the mud.
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ ॥
Anḏẖ kūp mėh paṯiṯ bikrāl.
They have fallen into the deep, dark pit.
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ॥੪॥
Nānak kādẖ leho parabẖ ḏa▫i▫āl. ((4))
Nanak: lift them up and save them, O Merciful Lord God! ((4))

ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥
Karṯūṯ pasū kī mānas jāṯ.
They belong to the human species, but they act like animals.
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
Lok pacẖārā karai ḏin rāṯ.
They curse others day and night.
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥
Bāhar bẖekẖ anṯar mal mā▫i▫ā.
Outwardly, they wear religious robes, but within is the filth of Maya.
ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥
Cẖẖapas nāhi kacẖẖ karai cẖẖapā▫i▫ā.
They cannot conceal this, no matter how hard they try.
ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥
Bāhar gi▫ān ḏẖi▫ān isnān.
Outwardly, they display knowledge, meditation and purification,
ਅੰਤਰਿ ਬਿਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥
Anṯar bi▫āpai lobẖ su▫ān.
but within clings the dog of greed.
ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਾਹਰਿ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥
Anṯar agan bāhar ṯan su▫āh.
The fire of desire rages within; outwardly they apply ashes to their bodies.
ਗਲਿ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥
Gal pāthar kaise ṯarai athāh.
There is a stone around their neck - how can they cross the unfathomable ocean?
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
Jā kai anṯar basai parabẖ āp.
Those, within whom God Himself abides -
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥
Nānak ṯe jan sahj samāṯ. ((5))
O Nanak, those humble beings are intuitively absorbed in the Lord. ((5))

ਸੁਨਿ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
Sun anḏẖā kaise mārag pāvai.
By listening, how can the blind find the path?
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਓੜਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥
Kar gėh leho oṛ nibhāvai.
Take hold of his hand, and then he can reach his destination.
ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤਿ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥
Kahā bujẖāraṯ būjẖai dorā.
How can a riddle be understood by the deaf?
ਨਿਸਿ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥
Nis kahī▫ai ṯa▫o samjẖai bẖorā.
Say 'night', and he thinks you said 'day'.
ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ॥
Kahā bisanpaḏ gāvai gung.
How can the mute sing the Songs of the Lord?
ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ॥
Jaṯan karai ṯa▫o bẖī sur bẖang.
He may try, but his voice will fail him.
ਕਹ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ॥
Kah pingul parbaṯ par bẖavan.
How can the cripple climb up the mountain?
ਨਹੀ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥
Nahī hoṯ ūhā us gavan.
He simply cannot go there.
ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ॥
Karṯār karuṇā mai ḏīn benṯī karai.
O Creator, Lord of Mercy - Your humble servant prays;
ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ॥੬॥
Nānak ṯumrī kirpā ṯarai. ((6))
Nanak: by Your Grace, please save me. ((6))

ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥
Sang sahā▫ī so āvai na cẖīṯ.
The Lord, our Help and Support, is always with us, but the mortal does not remember Him.
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
Jo bairā▫ī ṯā si▫o parīṯ.
He shows love to his enemies.
ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ॥
Balū▫ā ke garih bẖīṯar basai.
He lives in a castle of sand.
ਅਨਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗਿ ਰਸੈ ॥
Anaḏ kel mā▫i▫ā rang rasai.
He enjoys the games of pleasure and the tastes of Maya.
ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ॥
Ḏariṛ kar mānai manėh parṯīṯ.
He believes them to be permanent - this is the belief of his mind.
ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥
Kāl na āvai mūṛe cẖīṯ.
Death does not even come to mind for the fool.
ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ॥
Bair biroḏẖ kām kroḏẖ moh.
Hate, conflict, sexual desire, anger, emotional attachment,
ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧ੍ਰੋਹ ॥
Jẖūṯẖ bikār mahā lobẖ ḏẖaroh.
falsehood, corruption, immense greed and deceit:
ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥
I▫āhū jugaṯ bihāne ka▫ī janam.
So many lifetimes are wasted in these ways.
ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥
Nānak rākẖ leho āpan kar karam. ((7))
Nanak: uplift them, and redeem them, O Lord - show Your Mercy! ((7))

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
Ŧū ṯẖākur ṯum pėh arḏās.
You are our Lord and Master; to You, I offer this prayer.
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
Jī▫o pind sabẖ ṯerī rās.
This body and soul are all Your property.
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥
Ŧum māṯ piṯā ham bārik ṯere.
You are our mother and father; we are Your children.
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
Ŧumrī kirpā mėh sūkẖ gẖanere.
In Your Grace, there are so many joys!
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥
Ko▫e na jānai ṯumrā anṯ.
No one knows Your limits.
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
Ūcẖe ṯe ūcẖā bẖagvanṯ.
O Highest of the High, Most Generous God,
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥
Sagal samagrī ṯumrai suṯir ḏẖārī.
the whole creation is strung on Your thread.
ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
Ŧum ṯe ho▫e so āgi▫ākārī.
That which has come from You is under Your Command.
ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥
Ŧumrī gaṯ miṯ ṯum hī jānī.
You alone know Your state and extent.
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥
Nānak ḏās saḏā kurbānī. ((8)(4))
Nanak, Your slave, is forever a sacrifice. ((8)(4))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 4 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.