FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 3 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 265

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 265ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥
Baho sāsṯar baho simriṯī pekẖe sarab dẖadẖol.
The many Shaastras and the many Simritees - I have seen and searched through them all.
ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥
Pūjas nāhī har hare Nānak nām amol. ((1))
They are not equal to Har, Haray - O Nanak, the Lord's Invaluable Name. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥
Jāp ṯāp gi▫ān sabẖ ḏẖi▫ān.
Chanting, intense meditation, spiritual wisdom and all meditations;
ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥
Kẖat sāsṯar simriṯ vakẖi▫ān.
the six schools of philosophy and sermons on the scriptures;
ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧ੍ਰਮ ਕਿਰਿਆ ॥
Jog abẖi▫ās karam ḏẖaram kiri▫ā.
the practice of Yoga and righteous conduct;
ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ॥
Sagal ṯi▫āg ban maḏẖe firi▫ā.
the renunciation of everything and wandering around in the wilderness;
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ॥
Anik parkār kī▫e baho jaṯnā.
the performance of all sorts of works;
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥
Punn ḏān home baho raṯnā.
donations to charities and offerings of jewels to fire;
ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਰਾਤੀ ॥
Sarīr katā▫e homai kar rāṯī.
cutting the body apart and making the pieces into ceremonial fire offerings;
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥
varaṯ nem karai baho bẖāṯī.
keeping fasts and making vows of all sorts -
ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥
Nahī ṯul rām nām bīcẖār.
none of these are equal to the contemplation of the Name of the Lord,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥
Nānak gurmukẖ nām japī▫ai ik bār. ((1))
O Nanak, if, as Gurmukh, one chants the Naam, even once. ((1))

ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ ॥
Na▫o kẖand parithmī firai cẖir jīvai.
You may roam over the nine continents of the world and live a very long life;
ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥
Mahā uḏās ṯapīsar thīvai.
you may become a great ascetic and a master of disciplined meditation
ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥
Agan māhi homaṯ parān.
and burn yourself in fire;
ਕਨਿਕ ਅਸ੍ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ॥
Kanik asav haivar bẖūm ḏān.
you may give away gold, horses, elephants and land;
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ॥
Ni▫ulī karam karai baho āsan.
you may practice techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;
ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥
Jain mārag sanjam aṯ sāḏẖan.
you may adopt the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual disciplines;
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥
Nimakẖ nimakẖ kar sarīr katāvai.
piece by piece, you may cut your body apart;
ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥
Ŧa▫o bẖī ha▫umai mail na jāvai.
but even so, the filth of your ego shall not depart.
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥
Har ke nām samsar kacẖẖ nāhi.
There is nothing equal to the Name of the Lord.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥
Nānak gurmukẖ nām japaṯ gaṯ pāhi. ((2))
O Nanak, as Gurmukh, chant the Naam, and obtain salvation. ((2))

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥
Man kāmnā ṯirath ḏeh cẖẖutai.
With your mind filled with desire, you may give up your body at a sacred shrine of pilgrimage;
ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ॥
Garab gumān na man ṯe hutai.
but even so, egotistical pride shall not be removed from your mind.
ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥
Socẖ karai ḏinas ar rāṯ.
You may practice cleansing day and night,
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥
Man kī mail na ṯan ṯe jāṯ.
but the filth of your mind shall not leave your body.
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥
Is ḏehī ka▫o baho sāḏẖnā karai.
You may subject your body to all sorts of disciplines,
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥
Man ṯe kabhū na bikẖi▫ā tarai.
but your mind will never be rid of its corruption.
ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥
Jal ḏẖovai baho ḏeh anīṯ.
You may wash this transitory body with loads of water,
ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥
Suḏẖ kahā ho▫e kācẖī bẖīṯ.
but how can a wall of mud be washed clean?
ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ॥
Man har ke nām kī mahimā ūcẖ.
O my mind, the Glorious Praise of the Name of the Lord is the highest;
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ॥੩॥
Nānak nām uḏẖre paṯiṯ baho mūcẖ. ((3))
O Nanak, the Naam has saved so many of the worst sinners. ((3))

ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ॥
Bahuṯ si▫āṇap jam kā bẖa▫o bi▫āpai.
Even with great cleverness, the fear of death clings to you.
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨਾ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥
Anik jaṯan kar ṯarisan nā ḏẖarāpai.
You try all sorts of things, but your thirst is still not satisfied.
ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥
Bẖekẖ anek agan nahī bujẖai.
Wearing various religious robes, the fire is not extinguished.
ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥
Kot upāv ḏargėh nahī sijẖai.
Even making millions of efforts, you shall not be accepted in the Court of the Lord.
ਛੂਟਸਿ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪਇਆਲਿ ॥
Cẖẖūtas nāhī ūbẖ pa▫i▫āl.
You cannot escape to the heavens, or to the nether regions,
ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥
Mohi bi▫āpahi mā▫i▫ā jāl.
if you are entangled in emotional attachment and the net of Maya.
ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੈ ॥
Avar karṯūṯ saglī jam dānai.
All other efforts are punished by the Messenger of Death,
ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥
Govinḏ bẖajan bin ṯil nahī mānai.
which accepts nothing at all, except meditation on the Lord of the Universe.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
Har kā nām japaṯ ḏukẖ jā▫e.
Chanting the Name of the Lord, sorrow is dispelled.
ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥
Nānak bolai sahj subẖā▫e. ((4))
O Nanak, chant it with intuitive ease. ((4))

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥
Cẖār paḏārath je ko māgai.
One who prays for the four cardinal blessings
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥
Sāḏẖ janā kī sevā lāgai.
should commit himself to the service of the Saints.
ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਵੈ ॥
Je ko āpunā ḏūkẖ mitāvai.
If you wish to erase your sorrows,
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥
Har har nām riḏai saḏ gāvai.
sing the Name of the Lord, Har, Har, within your heart.
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥
Je ko apunī sobẖā lorai.
If you long for honor for yourself,
ਸਾਧਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥
Sāḏẖsang ih ha▫umai cẖẖorai.
then renounce your ego in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥
Je ko janam maraṇ ṯe darai.
If you fear the cycle of birth and death,
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥
Sāḏẖ janā kī sarnī parai.
then seek the Sanctuary of the Holy.
ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥
Jis jan ka▫o parabẖ ḏaras pi▫āsā.
Those who thirst for the Blessed Vision of God's Darshan -
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥੫॥
Nānak ṯā kai bal bal jāsā. ((5))
Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ((5))

ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥
Sagal purakẖ mėh purakẖ parḏẖān.
Among all persons, the supreme person is the one
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
Sāḏẖsang jā kā mitai abẖimān.
who gives up his egotistical pride in the Company of the Holy.
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥
Āpas ka▫o jo jāṇai nīcẖā.
One who sees himself as lowly,
ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
So▫ū ganī▫ai sabẖ ṯe ūcẖā.
shall be accounted as the highest of all.
ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥
Jā kā man ho▫e sagal kī rīnā.
One whose mind is the dust of all,
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥
Har har nām ṯin gẖat gẖat cẖīnā.
recognizes the Name of the Lord, Har, Har, in each and every heart.
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ॥
Man apune ṯe burā mitānā.
One who eradicates cruelty from within his own mind,
ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜਨਾ ॥
Pekẖai sagal sarisat sājnā.
looks upon all the world as his friend.
ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
Sūkẖ ḏūkẖ jan sam ḏaristeṯā.
One who looks upon pleasure and pain as one and the same,
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪਾ ॥੬॥
Nānak pāp punn nahī lepā. ((6))
O Nanak, is not affected by sin or virtue. ((6))

ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥
Nirḏẖan ka▫o ḏẖan ṯero nā▫o.
To the poor, Your Name is wealth.
ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ॥
Nithāve ka▫o nā▫o ṯerā thā▫o.
To the homeless, Your Name is home.
ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥
Nimāne ka▫o parabẖ ṯero mān.
To the dishonored, You, O God, are honor.
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥
Sagal gẖatā ka▫o ḏevhu ḏān.
To all, You are the Giver of gifts.
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥
Karan karāvanhār su▫āmī.
O Creator Lord, Cause of causes, O Lord and Master,
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
Sagal gẖatā ke anṯarjāmī.
Inner-knower, Searcher of all hearts:
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ ॥
Apnī gaṯ miṯ jānhu āpe.
You alone know Your own condition and state.
ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ॥
Āpan sang āp parabẖ rāṯe.
You Yourself, God, are imbued with Yourself.
ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ॥
Ŧumĥrī usṯaṯ ṯum ṯe ho▫e.
You alone can celebrate Your Praises.
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ ॥੭॥
Nānak avar na jānas ko▫e. ((7))
O Nanak, no one else knows. ((7))

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥
Sarab ḏẖaram mėh saresat ḏẖaram.
Of all religions, the best religion
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥
Har ko nām jap nirmal karam.
is to chant the Name of the Lord and maintain pure conduct.
ਸਗਲ ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿ ਊਤਮ ਕਿਰਿਆ ॥
Sagal kir▫ā mėh ūṯam kiri▫ā.
Of all religious rituals, the most sublime ritual
ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰਿਆ ॥
Sāḏẖsang ḏurmaṯ mal hiri▫ā.
is to erase the filth of the dirty mind in the Company of the Holy.
ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮੁ ਭਲਾ ॥
Sagal uḏam mėh uḏam bẖalā.
Of all efforts, the best effort
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥
Har kā nām japahu jī▫a saḏā.
is to chant the Name of the Lord in the heart, forever.
ਸਗਲ ਬਾਨੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥
Sagal bānī mėh amriṯ bānī.
Of all speech, the most ambrosial speech
ਹਰਿ ਕੋ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥
Har ko jas sun rasan bakẖānī.
is to hear the Lord's Praise and chant it with the tongue.
ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਓਹੁ ਊਤਮ ਥਾਨੁ ॥
Sagal thān ṯe oh ūṯam thān.
Of all places, the most sublime place,
ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥
Nānak jih gẖat vasai har nām. ((8)(3))
O Nanak, is that heart in which the Name of the Lord abides. ((8)(3))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 3 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.