FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 24 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 295

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 295ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
Pūrā parabẖ ārāḏẖi▫ā pūrā jā kā nā▫o.
I worship and adore the Perfect Lord God. Perfect is His Name.
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
Nānak pūrā pā▫i▫ā pūre ke gun gā▫o. ((1))
O Nanak, I have obtained the Perfect One; I sing the Glorious Praises of the Perfect Lord. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥
Pūre gur kā sun upḏes.
Listen to the Teachings of the Perfect Guru;
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥
Pārbarahm nikat kar pekẖ.
see the Supreme Lord God near you.
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥
Sās sās simrahu gobinḏ.
With each and every breath, meditate in remembrance on the Lord of the Universe,
ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥
Man anṯar kī uṯrai cẖinḏ.
and the anxiety within your mind shall depart.
ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥
Ās aniṯ ṯi▫āgahu ṯarang.
Abandon the waves of fleeting desire,
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥
Sanṯ janā kī ḏẖūr man mang.
and pray for the dust of the feet of the Saints.
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥
Āp cẖẖod benṯī karahu.
Renounce your selfishness and conceit and offer your prayers.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
Sāḏẖsang agan sāgar ṯarahu.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, cross over the ocean of fire.
ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥
Har ḏẖan ke bẖar leho bẖandār.
Fill your stores with the wealth of the Lord.
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥
Nānak gur pūre namaskār. ((1))
Nanak bows in humility and reverence to the Perfect Guru. ((1))

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥
Kẖem kusal sahj ānanḏ.
Happiness, intuitive peace, poise and bliss -
ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
Sāḏẖsang bẖaj parmānanḏ.
in the Company of the Holy, meditate on the Lord of supreme bliss.
ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥
Narak nivār uḏẖārahu jī▫o.
You shall be spared from hell - save your soul!
ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥
Gun gobinḏ amriṯ ras pī▫o.
Drink in the ambrosial essence of the Glorious Praises of the Lord of the Universe.
ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥
Cẖiṯ cẖiṯvahu nārā▫iṇ ek.
Focus your consciousness on the One, the All-pervading Lord -
ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥
Ėk rūp jā ke rang anek.
He has One Form, but He has many manifestations.
ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
Gopāl ḏāmoḏar ḏīn ḏa▫i▫āl.
Sustainer of the Universe, Lord of the world, Kind to the poor,
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥
Ḏukẖ bẖanjan pūran kirpāl.
Destroyer of sorrow, perfectly Merciful.
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥
Simar simar nām bāraʼn bār.
Meditate, meditate in remembrance on the Naam, again and again.
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥
Nānak jī▫a kā ihai aḏẖār. ((2))
O Nanak, it is the Support of the soul. ((2))

ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥
Uṯam salok sāḏẖ ke bacẖan.
The most sublime hymns are the Words of the Holy.
ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
Amulīk lāl ehi raṯan.
These are priceless rubies and gems.
ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥
Sunaṯ kamāvaṯ hoṯ uḏẖār.
One who listens and acts on them is saved.
ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
Āp ṯarai lokah nisṯār.
He himself swims across, and saves others as well.
ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
Safal jīvan safal ṯā kā sang.
His life is prosperous, and his company is fruitful;
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥
Jā kai man lāgā har rang.
his mind is imbued with the love of the Lord.
ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥
Jai jai sabaḏ anāhaḏ vājai.
Hail, hail to him, for whom the sound current of the Shabad vibrates.
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥
Sun sun anaḏ kare parabẖ gājai.
Hearing it again and again, he is in bliss, proclaiming God's Praises.
ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥
Pargate gupāl mahāʼnṯ kai māthe.
The Lord radiates from the foreheads of the Holy.
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥
Nānak uḏẖre ṯin kai sāthe. ((3))
Nanak is saved in their company. ((3))

ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥
Saran jog sun sarnī ā▫e.
Hearing that He can give Sanctuary, I have come seeking His Sanctuary.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥
Kar kirpā parabẖ āp milā▫e.
Bestowing His Mercy, God has blended me with Himself.
ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥
Mit ga▫e bair bẖa▫e sabẖ ren.
Hatred is gone, and I have become the dust of all.
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥
Amriṯ nām sāḏẖsang lain.
I have received the Ambrosial Naam in the Company of the Holy.
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥
Suparsan bẖa▫e gurḏev.
The Divine Guru is perfectly pleased;
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥
Pūran ho▫ī sevak kī sev.
the service of His servant has been rewarded.
ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
Āl janjāl bikār ṯe rahṯe.
I have been released from worldly entanglements and corruption,
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥
Rām nām sun rasnā kahṯe.
hearing the Lord's Name and chanting it with my tongue.
ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
Kar parsāḏ ḏa▫i▫ā parabẖ ḏẖārī.
By His Grace, God has bestowed His Mercy.
ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥
Nānak nibhī kẖep hamārī. ((4))
O Nanak, my merchandise has arrived save and sound. ((4))

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥
Parabẖ kī usṯaṯ karahu sanṯ mīṯ.
Sing the Praises of God, O Saints, O friends,
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
Sāvḏẖān ekāgar cẖīṯ.
with total concentration and one-pointedness of mind.
ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥
Sukẖmanī sahj gobinḏ gun nām.
Sukhmani is the peaceful ease, the Glory of God, the Naam.
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥
Jis man basai so hoṯ niḏẖān.
When it abides in the mind, one becomes wealthy.
ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥
Sarab icẖẖā ṯā kī pūran ho▫e.
All desires are fulfilled.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥
Parḏẖān purakẖ pargat sabẖ lo▫e.
One becomes the most respected person, famous all over the world.
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥
Sabẖ ṯe ūcẖ pā▫e asthān.
He obtains the highest place of all.
ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
Bahur na hovai āvan jān.
He does not come and go in reincarnation any longer.
ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
Har ḏẖan kẖāt cẖalai jan so▫e.
One who departs, after earning the wealth of the Lord's Name,
ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥
Nānak jisahi parāpaṯ ho▫e. ((5))
O Nanak, realizes it. ((5))

ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥
Kẖem sāʼnṯ riḏẖ nav niḏẖ.
Comfort, peace and tranquility, wealth and the nine treasures;
ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿਧਿ ॥
Buḏẖ gi▫ān sarab ṯah siḏẖ.
wisdom, knowledge, and all spiritual powers;
ਬਿਦਿਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ॥
Biḏi▫ā ṯap jog parabẖ ḏẖi▫ān.
learning, penance, Yoga and meditation on God;
ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥
Gi▫ān saresat ūṯam isnān.
The most sublime wisdom and purifying baths;
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
Cẖār paḏārath kamal pargās.
the four cardinal blessings, the opening of the heart-lotus;
ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥
Sabẖ kai maḏẖ sagal ṯe uḏās.
in the midst of all, and yet detached from all;
ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
Sunḏar cẖaṯur ṯaṯ kā beṯā.
beauty, intelligence, and the realization of reality;
ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
Samaḏrasī ek ḏaristeṯā.
to look impartially upon all, and to see only the One
ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥
Ih fal ṯis jan kai mukẖ bẖane.
These blessings come to one who chants the Naam with his mouth,
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥੬॥
Gur Nānak nām bacẖan man sune. ((6))
and hears the Word with his ears through Guru Nanak. ((6))

ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥
Ih niḏẖān japai man ko▫e.
One who chants this treasure in his mind -
ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
Sabẖ jug mėh ṯā kī gaṯ ho▫e.
in every age, he attains salvation.
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
Guṇ gobinḏ nām ḏẖun baṇī.
In it is the Glory of God, the Naam, the chanting of Gurbani.
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥
Simriṯ sāsṯar beḏ bakẖāṇī.
The Simritees, the Shaastras and the Vedas speak of it.
ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
Sagal maṯāʼnṯ keval har nām.
The essence of all religion is the Lord's Name alone.
ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
Gobinḏ bẖagaṯ kai man bisrām.
It abides in the minds of the devotees of God.
ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ॥
Kot aprāḏẖ sāḏẖsang mitai.
Millions of sins are erased, in the Company of the Holy.
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥
Sanṯ kirpā ṯe jam ṯe cẖẖutai.
By the Grace of the Saint, one escapes the Messenger of Death.
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥
Jā kai masṯak karam parabẖ pā▫e.
Those, who have such pre-ordained destiny on their foreheads,
ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥੭॥
Sāḏẖ saraṇ Nānak ṯe ā▫e. ((7))
O Nanak, enter the Sanctuary of the Saints. ((7))

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
Jis man basai sunai lā▫e parīṯ.
One, within whose mind it abides, and who listens to it with love -
ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
Ŧis jan āvai har parabẖ cẖīṯ.
that humble person consciously remembers the Lord God.
ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥
Janam maran ṯā kā ḏūkẖ nivārai.
The pains of birth and death are removed.
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
Ḏulabẖ ḏeh ṯaṯkāl uḏẖārai.
The human body, so difficult to obtain, is instantly redeemed.
ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
Nirmal sobẖā amriṯ ṯā kī bānī.
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial is his speech.
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥
Ėk nām man māhi samānī.
The One Name permeates his mind.
ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥
Ḏūkẖ rog binse bẖai bẖaram.
Sorrow, sickness, fear and doubt depart.
ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥
Sāḏẖ nām nirmal ṯā ke karam.
He is called a Holy person; his actions are immaculate and pure.
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥
Sabẖ ṯe ūcẖ ṯā kī sobẖā banī.
His glory becomes the highest of all.
ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥
Nānak ih guṇ nām sukẖmanī. ((8)(24))
O Nanak, by these Glorious Virtues, this is named Sukhmani, Peace of mind. ((8)(24))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 24 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.