FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 18 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 286

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 286ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o.
The one who knows the True Lord God, is called the True Guru.
ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ((1))
In His Company, the Sikh is saved, O Nanak, singing the Glorious Praises of the Lord. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
Saṯgur sikẖ kī karai parṯipāl.
The True Guru cherishes His Sikh.
ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
Sevak ka▫o gur saḏā ḏa▫i▫āl.
The Guru is always merciful to His servant.
ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥
Sikẖ kī gur ḏurmaṯ mal hirai.
The Guru washes away the filth of the evil intellect of His Sikh.
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
Gur bacẖnī har nām ucẖrai.
Through the Guru's Teachings, he chants the Lord's Name.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
Saṯgur sikẖ ke banḏẖan kātai.
The True Guru cuts away the bonds of His Sikh.
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
Gur kā sikẖ bikār ṯe hātai.
The Sikh of the Guru abstains from evil deeds.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥
Saṯgur sikẖ ka▫o nām ḏẖan ḏe▫e.
The True Guru gives His Sikh the wealth of the Naam.
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
Gur kā sikẖ vadbẖāgī he.
The Sikh of the Guru is very fortunate.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥
Saṯgur sikẖ kā halaṯ palaṯ savārai.
The True Guru arranges this world and the next for His Sikh.
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥
Nānak saṯgur sikẖ ka▫o jī▫a nāl samārai. ((1))
O Nanak, with the fullness of His heart, the True Guru mends His Sikh. ((1))

ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥
Gur kai garihi sevak jo rahai.
That selfless servant, who lives in the Guru's household,
ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
Gur kī āgi▫ā man mėh sahai.
is to obey the Guru's Commands with all his mind.
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥
Āpas ka▫o kar kacẖẖ na janāvai.
He is not to call attention to himself in any way.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
Har har nām riḏai saḏ ḏẖi▫āvai.
He is to meditate constantly within his heart on the Name of the Lord.
ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
Man becẖai saṯgur kai pās.
One who sells his mind to the True Guru -
ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
Ŧis sevak ke kāraj rās.
that humble servant's affairs are resolved.
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥
Sevā karaṯ ho▫e nihkāmī.
One who performs selfless service, without thought of reward,
ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
Ŧis ka▫o hoṯ parāpaṯ su▫āmī.
shall attain his Lord and Master.
ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥
Apnī kirpā jis āp kare▫i.
He Himself grants His Grace;
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥੨॥
Nānak so sevak gur kī maṯ le▫e. ((2))
O Nanak, that selfless servant lives the Guru's Teachings. ((2))

ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥
Bīs bisve gur kā man mānai.
One who obeys the Guru's Teachings one hundred per cent -
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥
So sevak parmesur kī gaṯ jānai.
that selfless servant comes to know the state of the Transcendent Lord.
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
So saṯgur jis riḏai har nā▫o.
The True Guru's Heart is filled with the Name of the Lord.
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
Anik bār gur ka▫o bal jā▫o.
So many times, I am a sacrifice to the Guru.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
Sarab niḏẖān jī▫a kā ḏāṯā.
He is the treasure of everything, the Giver of life.
ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
Āṯẖ pahar pārbarahm rang rāṯā.
Twenty-four hours a day, He is imbued with the Love of the Supreme Lord God.
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
Barahm mėh jan jan mėh pārbarahm.
The servant is in God, and God is in the servant.
ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥
Ėkėh āp nahī kacẖẖ bẖaram.
He Himself is One - there is no doubt about this.
ਸਹਸ ਸਿਆਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥
Sahas si▫ānap la▫i▫ā na jā▫ī▫ai.
By thousands of clever tricks, He is not found.
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥
Nānak aisā gur badbẖāgī pā▫ī▫ai. ((3))
O Nanak, such a Guru is obtained by the greatest good fortune. ((3))

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ॥
Safal ḏarsan pekẖaṯ punīṯ.
Blessed is His Darshan; receiving it, one is purified.
ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
Parsaṯ cẖaran gaṯ nirmal rīṯ.
Touching His Feet, one's conduct and lifestyle become pure.
ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵੇ ॥
Bẖetaṯ sang rām gun rave.
Abiding in His Company, one chants the Lord's Praise,
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥
Pārbarahm kī ḏargėh gave.
and reaches the Court of the Supreme Lord God.
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥
Sun kar bacẖan karan āgẖāne.
Listening to His Teachings, one's ears are satisfied.
ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ॥
Man sanṯokẖ āṯam paṯī▫āne.
The mind is contented, and the soul is fulfilled.
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍ਯ੍ਯਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ॥
Pūrā gur akẖ▫ya▫o jā kā manṯar.
The Guru is perfect; His Teachings are everlasting.
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਤ ॥
Amriṯ ḏarisat pekẖai ho▫e sanṯ.
Beholding His Ambrosial Glance, one becomes saintly.
ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥
Guṇ bi▫anṯ kīmaṯ nahī pā▫e.
Endless are His virtuous qualities; His worth cannot be appraised.
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥
Nānak jis bẖāvai ṯis la▫e milā▫e. ((4))
O Nanak, one who pleases Him is united with Him. ((4))

ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤਿ ਅਨੇਕ ॥
Jihbā ek usṯaṯ anek.
The tongue is one, but His Praises are many.
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ॥
Saṯ purakẖ pūran bibek.
The True Lord, of perfect perfection,.
ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥
Kāhū bol na pahucẖaṯ parānī.
no speech can take the mortal to Him.
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
Agam agocẖar parabẖ nirbānī.
God is Inaccessible, Incomprehensible, balanced in the state of Nirvaanaa.
ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥
Nirāhār nirvair sukẖ▫ḏā▫ī.
He is not sustained by food; He has no hatred or vengeance; He is the Giver of peace.
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
Ŧā kī kīmaṯ kinai na pā▫ī.
No one can estimate His worth.
ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ॥
Anik bẖagaṯ banḏan niṯ karahi.
Countless devotees continually bow in reverence to Him.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ॥
Cẖaran kamal hirḏai simrahi.
In their hearts, they meditate on His Lotus Feet.
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥
Saḏ balihārī saṯgur apne.
Nanak is forever a sacrifice to the True Guru;
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪਨੇ ॥੫॥
Nānak jis parsāḏ aisā parabẖ japne. ((5))
by His Grace, he meditates on God. ((5))

ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
Ih har ras pāvai jan ko▫e.
Only a few obtain this ambrosial essence of the Lord's Name.
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥
Amriṯ pīvai amar so ho▫e.
Drinking in this Nectar, one becomes immortal.
ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥
Us purakẖ kā nāhī kaḏe binās.
That person never dies,
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਤਾਸ ॥
Jā kai man pargate gunṯās.
whose mind is illuminated by the treasure of excellence.
ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥
Āṯẖ pahar har kā nām le▫e.
Twenty-four hours a day, he takes the Name of the Lord.
ਸਚੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥
Sacẖ upḏes sevak ka▫o ḏe▫e.
The Lord gives true instruction to His servant.
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਲੇਪੁ ॥
Moh mā▫i▫ā kai sang na lep.
He is not polluted by emotional attachment to Maya.
ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ॥
Man mėh rākẖai har har ek.
In his mind, he cherishes the One Lord, Har, Har.
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥
Anḏẖkār ḏīpak pargāse.
In the pitch darkness, a lamp shines forth.
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥
Nānak bẖaram moh ḏukẖ ṯah ṯe nāse. ((6))
O Nanak, doubt, emotional attachment and pain are erased. ((6))

ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ ॥
Ŧapaṯ māhi ṯẖādẖ varṯā▫ī.
In the burning heat, a soothing coolness prevails.
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥
Anaḏ bẖa▫i▫ā ḏukẖ nāṯẖe bẖā▫ī.
Happiness ensues and pain departs, O Siblings of Destiny.
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥
Janam maran ke mite anḏese.
The fear of birth and death is dispelled,
ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥
Sāḏẖū ke pūran upḏese.
by the perfect Teachings of the Holy Saint.
ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥
Bẖa▫o cẖūkā nirbẖa▫o ho▫e base.
Fear is lifted, and one abides in fearlessness.
ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥
Sagal bi▫āḏẖ man ṯe kẖai nase.
All evils are dispelled from the mind.
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
Jis kā sā ṯin kirpā ḏẖārī.
He takes us into His favor as His own.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
Sāḏẖsang jap nām murārī.
In the Company of the Holy, chant the Naam, the Name of the Lord.
ਥਿਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ॥
Thiṯ pā▫ī cẖūke bẖaram gavan.
Stability is attained; doubt and wandering cease,
ਸੁਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸ੍ਰਵਨ ॥੭॥
Sun Nānak har har jas sarvan. ((7))
O Nanak, listening with one's ears to the Praises of the Lord, Har, Har. ((7))

ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥
Nirgun āp sargun bẖī ohī.
He Himself is absolute and unrelated; He Himself is also involved and related.
ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥
Kalā ḏẖār jin saglī mohī.
Manifesting His power, He fascinates the entire world.
ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਨਾਏ ॥
Apne cẖariṯ parabẖ āp banā▫e.
God Himself sets His play in motion.
ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥
Apunī kīmaṯ āpe pā▫e.
Only He Himself can estimate His worth.
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Har bin ḏūjā nāhī ko▫e.
There is none, other than the Lord.
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
Sarab niranṯar eko so▫e.
Permeating all, He is the One.
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ॥
Oṯ poṯ ravi▫ā rūp rang.
Through and through, He pervades in form and color.
ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ॥
Bẖa▫e pargās sāḏẖ kai sang.
He is revealed in the Company of the Holy.
ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
Racẖ racẖnā apnī kal ḏẖārī.
Having created the creation, He infuses His own power into it.
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥
Anik bār Nānak balihārī. ((8)(18))
So many times, Nanak is a sacrifice to Him. ((8)(18))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 18 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.