Fandom

Religion Wiki

Sukhmani asatpadi 15

34,305pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 15 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 282

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 282ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
Sarab kalā bẖarpūr parabẖ birthā jānanhār.
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our troubles.
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥
Jā kai simran uḏẖrī▫ai Nānak ṯis balihār. ((1))
Meditating in remembrance on Him, we are saved; Nanak is a sacrifice to Him. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗਪਾਲ ॥
Tūtī gādẖanhār gopāl.
The Lord of the World is the Mender of the broken.
ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
Sarab jī▫ā āpe parṯipāl.
He Himself cherishes all beings.
ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Sagal kī cẖinṯā jis man māhi.
The cares of all are on His Mind;
ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
Ŧis ṯe birthā ko▫ī nāhi.
no one is turned away from Him.
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥
Re man mere saḏā har jāp.
O my mind, meditate forever on the Lord.
ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
Abẖināsī parabẖ āpe āp.
The Imperishable Lord God is Himself All-in-all.
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
Āpan kī▫ā kacẖẖū na ho▫e.
By one's own actions, nothing is accomplished,
ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥
Je sa▫o parānī locẖai ko▫e.
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥
Ŧis bin nāhī ṯerai kicẖẖ kām.
Without Him, nothing is of any use to you.
ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥
Gaṯ Nānak jap ek har nām. ((1))
Salvation, O Nanak, is attained by chanting the Name of the One Lord. ((1))

ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥
Rūpvanṯ ho▫e nāhī mohai.
One who is good-looking should not be vain;
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
Parabẖ kī joṯ sagal gẖat sohai.
the Light of God is in all hearts.
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥
Ḏẖanvanṯā ho▫e ki▫ā ko garbai.
Why should anyone be proud of being rich?
ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
Jā sabẖ kicẖẖ ṯis kā ḏī▫ā ḏarbai.
All riches are His gifts.
ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
Aṯ sūrā je ko▫ū kahāvai.
One may call himself a great hero,
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
Parabẖ kī kalā binā kah ḏẖāvai.
but without God's Power, what can anyone do?
ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥
Je ko ho▫e bahai ḏāṯār.
One who brags about giving to charities -
ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
Ŧis ḏenhār jānai gāvār.
the Great Giver shall judge him to be a fool.
ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥
Jis gur parsāḏ ṯūtai ha▫o rog.
One who, by Guru's Grace, is cured of the disease of ego -
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥
Nānak so jan saḏā arog. ((2))
O Nanak, that person is forever healthy. ((2))

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥
Ji▫o manḏar ka▫o thāmai thamman.
As a palace is supported by its pillars,
ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥
Ŧi▫o gur kā sabaḏ manėh asthamman.
so does the Guru's Word support the mind.
ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥
Ji▫o pākẖāṇ nāv cẖaṛ ṯarai.
As a stone placed in a boat can cross over the river,
ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥
Parāṇī gur cẖaraṇ lagaṯ nisṯarai.
so is the mortal saved, grasping hold of the Guru's Feet.
ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥
Ji▫o anḏẖkār ḏīpak pargās.
As the darkness is illuminated by the lamp,
ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ ॥
Gur ḏarsan ḏekẖ man ho▫e bigās.
so does the mind blossom forth, beholding the Blessed Vision of the Guru's Darshan.
ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
Ji▫o mahā uḏi▫ān mėh mārag pāvai.
The path is found through the great wilderness,
ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
Ŧi▫o sāḏẖū sang mil joṯ paragtāvai.
by joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and one's light shines forth.
ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥
Ŧin sanṯan kī bācẖẖa▫o ḏẖūr.
I seek the dust of the feet of those Saints;
ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥
Nānak kī har locẖā pūr. ((3))
O Lord, fulfill Nanak's longing! ((3))

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥
Man mūrakẖ kāhe billā▫ī▫ai.
O foolish mind, why do you cry and bewail?
ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥
Purab likẖe kā likẖi▫ā pā▫ī▫ai.
You shall obtain your pre-ordained destiny.
ਦੂਖ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ॥
Ḏūkẖ sūkẖ parabẖ ḏevanhār.
God is the Giver of pain and pleasure.
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਤੂ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰੁ ॥
Avar ṯi▫āg ṯū ṯisėh cẖiṯār.
Abandon others, and think of Him alone.
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥
Jo kacẖẖ karai so▫ī sukẖ mān.
Whatever He does - take comfort in that.
ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ ॥
Bẖūlā kāhe firėh ajān.
Why do you wander around, you ignorant fool?
ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ॥
Ka▫un basaṯ ā▫ī ṯerai sang.
What things did you bring with you?
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ॥
Lapat rahi▫o ras lobẖī paṯang.
You cling to worldly pleasures like a greedy moth.
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥
Rām nām jap hirḏe māhi.
Dwell upon the Lord's Name in your heart.
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹਿ ॥੪॥
Nānak paṯ seṯī gẖar jāhi. ((4))
O Nanak, thus you shall return to your home with honor. ((4))

ਜਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਨਿ ਤੂ ਆਇਆ ॥
Jis vakẖar ka▫o lain ṯū ā▫i▫ā.
This merchandise, which you have come to obtain,
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥
Rām nām sanṯan gẖar pā▫i▫ā.
the Lord's Name is obtained in the home of the Saints.
ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਲਿ ॥
Ŧaj abẖimān leho man mol.
Renounce your egotistical pride, and with your mind,
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲਿ ॥
Rām nām hirḏe mėh ṯol.
purchase the Lord's Name - measure it out within your heart.
ਲਾਦਿ ਖੇਪ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਚਾਲੁ ॥
Lāḏ kẖep sanṯėh sang cẖāl.
Load up this merchandise, and set out with the Saints.
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ॥
Avar ṯi▫āg bikẖi▫ā janjāl.
Give up other corrupt entanglements.
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
Ḏẖan ḏẖan kahai sabẖ ko▫e.
Blessed, blessed, everyone will call you,
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥
Mukẖ ūjal har ḏargėh so▫e.
and your face shall be radiant in the Court of the Lord.
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥
Ih vāpār virlā vāpārai.
In this trade, only a few are trading.
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥੫॥
Nānak ṯā kai saḏ balihārai. ((5))
Nanak is forever a sacrifice to them. ((5))

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥
Cẖaran sāḏẖ ke ḏẖo▫e ḏẖo▫e pī▫o.
Wash the feet of the Holy, and drink in this water.
ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥
Arap sāḏẖ ka▫o apnā jī▫o.
Dedicate your soul to the Holy.
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
Sāḏẖ kī ḏẖūr karahu isnān.
Take your cleansing bath in the dust of the feet of the Holy.
ਸਾਧ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
Sāḏẖ ūpar jā▫ī▫ai kurbān.
To the Holy, make your life a sacrifice.
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
Sāḏẖ sevā vadbẖāgī pā▫ī▫ai.
Service to the Holy is obtained by great good fortune.
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
Sāḏẖsang har kīrṯan gā▫ī▫ai.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the Kirtan of the Lord's Praise is sung.
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥
Anik bigẖan ṯe sāḏẖū rākẖai.
From all sorts of dangers, the Saint saves us.
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥
Har gun gā▫e amriṯ ras cẖākẖai.
Singing the Glorious Praises of the Lord, we taste the ambrosial essence.
ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆ ॥
Ot gahī sanṯėh ḏar ā▫i▫ā.
Seeking the Protection of the Saints, we have come to their door.
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ॥੬॥
Sarab sūkẖ Nānak ṯih pā▫i▫ā. ((6))
All comforts, O Nanak, are so obtained. ((6))

ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥
Mirṯak ka▫o jīvālanhār.
He infuses life back into the dead.
ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥
Bẖūkẖe ka▫o ḏevaṯ aḏẖār.
He gives food to the hungry.
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਮਾਹਿ ॥
Sarab niḏẖān jā kī ḏaristī māhi.
All treasures are within His Glance of Grace.
ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਹਿ ॥
Purab likẖe kā lahṇā pāhi.
People obtain that which they are pre-ordained to receive.
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
Sabẖ kicẖẖ ṯis kā oh karnai jog.
All things are His; He is the Doer of all.
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥
Ŧis bin ḏūsar ho▫ā na hog.
Other than Him, there has never been any other, and there shall never be.
ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥
Jap jan saḏā saḏā ḏin raiṇī.
Meditate on Him forever and ever, day and night.
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥
Sabẖ ṯe ūcẖ nirmal ih karṇī.
This way of life is exalted and immaculate.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥
Kar kirpā jis ka▫o nām ḏī▫ā.
One whom the Lord, in His Grace, blesses with His Name -
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥
Nānak so jan nirmal thī▫ā. ((7))
O Nanak, that person becomes immaculate and pure. ((7))

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥
Jā kai man gur kī parṯīṯ.
One who has faith in the Guru in his mind
ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
Ŧis jan āvai har parabẖ cẖīṯ.
comes to dwell upon the Lord God.
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥
Bẖagaṯ bẖagaṯ sunī▫ai ṯihu lo▫e.
He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the three worlds.
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥
Jā kai hirḏai eko ho▫e.
The One Lord is in his heart.
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥
Sacẖ karṇī sacẖ ṯā kī rahaṯ.
True are his actions; true are his ways.
ਸਚੁ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਮੁਖਿ ਕਹਤ ॥
Sacẖ hirḏai saṯ mukẖ kahaṯ.
True is his heart; Truth is what he speaks with his mouth.
ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥
Sācẖī ḏarisat sācẖā ākār.
True is his vision; true is his form.
ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥
Sacẖ varṯai sācẖā pāsār.
He distributes Truth and he spreads Truth.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥
Pārbarahm jin sacẖ kar jāṯā.
One who recognizes the Supreme Lord God as True -
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥
Nānak so jan sacẖ samāṯā. ((8)(15))
O Nanak, that humble being is absorbed into the True One. ((8)(15))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 15 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki