FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 12 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 278

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 278ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ॥
Sukẖī basai maskīnī▫ā āp nivār ṯale.
The humble beings abide in peace; subduing egotism, they are meek.
ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ॥੧॥
Bade bade ahaʼnkārī▫ā Nānak garab gale. ((1))
The very proud and arrogant persons, O Nanak, are consumed by their own pride. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
Jis kai anṯar rāj abẖimān.
One who has the pride of power within,
ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥
So narakpāṯī hovaṯ su▫ān.
shall dwell in hell, and become a dog.
ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰਤੁ ॥
Jo jānai mai jobanvanṯ.
One who deems himself to have the beauty of youth,
ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ ॥
So hovaṯ bistā kā janṯ.
shall become a maggot in manure.
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥
Āpas ka▫o karamvanṯ kahāvai.
One who claims to act virtuously,
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਵੈ ॥
Janam marai baho jon bẖarmāvai.
shall live and die, wandering through countless reincarnations.
ਧਨ ਭੂਮਿ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥
Ḏẖan bẖūm kā jo karai gumān.
One who takes pride in wealth and lands
ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੁ ॥
So mūrakẖ anḏẖā agi▫ān.
is a fool, blind and ignorant.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥
Kar kirpā jis kai hirḏai garībī basāvai.
One whose heart is mercifully blessed with abiding humility,
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥
Nānak īhā mukaṯ āgai sukẖ pāvai. ((1))
O Nanak, is liberated here, and obtains peace hereafter. ((1))

ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਰਬਾਵੈ ॥
Ḏẖanvanṯā ho▫e kar garbāvai.
One who becomes wealthy and takes pride in it -
ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨਿ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥
Ŧariṇ samān kacẖẖ sang na jāvai.
not even a piece of straw shall go along with him.
ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪਰਿ ਕਰੇ ਆਸ ॥
Baho laskar mānukẖ ūpar kare ās.
He may place his hopes on a large army of men,
ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ ॥
Pal bẖīṯar ṯā kā ho▫e binās.
but he shall vanish in an instant.
ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤੁ ॥
Sabẖ ṯe āp jānai balvanṯ.
One who deems himself to be the strongest of all,
ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ ॥
Kẖin mėh ho▫e jā▫e bẖasmanṯ.
in an instant, shall be reduced to ashes.
ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
Kisai na baḏai āp ahaʼnkārī.
One who thinks of no one else except his own prideful self -
ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥
Ḏẖaram rā▫e ṯis kare kẖu▫ārī.
the Righteous Judge of Dharma shall expose his disgrace.
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
Gur parsāḏ jā kā mitai abẖimān.
One who, by Guru's Grace, eliminates his ego,
ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥
So jan Nānak ḏargėh parvān. ((2))
O Nanak, becomes acceptable in the Court of the Lord. ((2))

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥
Kot karam karai ha▫o ḏẖāre.
If someone does millions of good deeds, while acting in ego,
ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ॥
Saram pāvai sagle birthāre.
he shall incur only trouble; all this is in vain.
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ॥
Anik ṯapasi▫ā kare ahaʼnkār.
If someone performs great penance, while acting in selfishness and conceit,
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥
Narak surag fir fir avṯār.
he shall be reincarnated into heaven and hell, over and over again.
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੍ਰਵੈ ॥
Anik jaṯan kar āṯam nahī ḏarvai.
He makes all sorts of efforts, but his soul is still not softened -
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥
Har ḏargėh kaho kaise gavai.
how can he go to the Court of the Lord?
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
Āpas ka▫o jo bẖalā kahāvai.
One who calls himself good -
ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Ŧisėh bẖalā▫ī nikat na āvai.
goodness shall not draw near him.
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥
Sarab kī ren jā kā man ho▫e.
One whose mind is the dust of all -
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥
Kaho Nānak ṯā kī nirmal so▫e. ((3))
says Nanak, his reputation is spotlessly pure. ((3))

ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥
Jab lag jānai mujẖ ṯe kacẖẖ ho▫e.
As long as someone thinks that he is the one who acts,
ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Ŧab is ka▫o sukẖ nāhī ko▫e.
he shall have no peace.
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ॥
Jab ih jānai mai kicẖẖ karṯā.
As long as this mortal thinks that he is the one who does things,
ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥
Ŧab lag garabẖ jon mėh firṯā.
he shall wander in reincarnation through the womb.
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ॥
Jab ḏẖārai ko▫ū bairī mīṯ.
As long as he considers one an enemy, and another a friend,
ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥
Ŧab lag nihcẖal nāhī cẖīṯ.
his mind shall not come to rest.
ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਿ ਮਾਇ ॥
Jab lag moh magan sang mā▫e.
As long as he is intoxicated with attachment to Maya,
ਤਬ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
Ŧab lag ḏẖaram rā▫e ḏe▫e sajā▫e.
the Righteous Judge shall punish him.
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥
Parabẖ kirpā ṯe banḏẖan ṯūtai.
By God's Grace, his bonds are shattered;
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥
Gur parsāḏ Nānak ha▫o cẖẖūtai. ((4))
by Guru's Grace, O Nanak, his ego is eliminated. ((4))

ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥
Sahas kẖate lakẖ ka▫o uṯẖ ḏẖāvai.
Earning a thousand, he runs after a hundred thousand.
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
Ŧaripaṯ na āvai mā▫i▫ā pācẖẖai pāvai.
Satisfaction is not obtained by chasing after Maya.
ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥
Anik bẖog bikẖi▫ā ke karai.
He may enjoy all sorts of corrupt pleasures,
ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
Nah ṯaripṯāvai kẖap kẖap marai.
but he is still not satisfied; he indulges again and again, wearing himself out, until he dies.
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥
Binā sanṯokẖ nahī ko▫ū rājai.
Without contentment, no one is satisfied.
ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
Supan manorath barithe sabẖ kājai.
Like the objects in a dream, all his efforts are in vain.
ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
Nām rang sarab sukẖ ho▫e.
Through the love of the Naam, all peace is obtained.
ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
Badbẖāgī kisai parāpaṯ ho▫e.
Only a few obtain this, by great good fortune.
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
Karan karāvan āpe āp.
He Himself is Himself the Cause of causes.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥
Saḏā saḏā Nānak har jāp. ((5))
Forever and ever, O Nanak, chant the Lord's Name. ((5))

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
Karan karāvan karnaihār.
The Doer, the Cause of causes, is the Creator Lord.
ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
Is kai hāth kahā bīcẖār.
What deliberations are in the hands of mortal beings?
ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥
Jaisī ḏarisat kare ṯaisā ho▫e.
As God casts His Glance of Grace, they come to be.
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
Āpe āp āp parabẖ so▫e.
God Himself, of Himself, is unto Himself.
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥
Jo kicẖẖ kīno so apnai rang.
Whatever He created, was by His Own Pleasure.
ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
Sabẖ ṯe ḏūr sabẖhū kai sang.
He is far from all, and yet with all.
ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥
Būjẖai ḏekẖai karai bibek.
He understands, He sees, and He passes judgment.
ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥
Āpėh ek āpėh anek.
He Himself is the One, and He Himself is the many.
ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
Marai na binsai āvai na jā▫e.
He does not die or perish; He does not come or go.
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥
Nānak saḏ hī rahi▫ā samā▫e. ((6))
O Nanak, He remains forever All-pervading. ((6))

ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥
Āp upḏesai samjẖai āp.
He Himself instructs, and He Himself learns.
ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
Āpe racẖi▫ā sabẖ kai sāth.
He Himself mingles with all.
ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
Āp kīno āpan bisthār.
He Himself created His own expanse.
ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
Sabẖ kacẖẖ us kā oh karnaihār.
All things are His; He is the Creator.
ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
Us ṯe bẖinn kahhu kicẖẖ ho▫e.
Without Him, what could be done?
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥
Thān thananṯar ekai so▫e.
In the spaces and interspaces, He is the One.
ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
Apune cẖaliṯ āp karṇaihār.
In His own play, He Himself is the Actor.
ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
Ka▫uṯak karai rang āpār.
He produces His plays with infinite variety.
ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥
Man mėh āp man apune māhi.
He Himself is in the mind, and the mind is in Him.
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥
Nānak kīmaṯ kahan na jā▫e. ((7))
O Nanak, His worth cannot be estimated. ((7))

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥
Saṯ saṯ saṯ parabẖ su▫āmī.
True, True, True is God, our Lord and Master.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
Gur parsāḏ kinai vakẖi▫ānī.
By Guru's Grace, some speak of Him.
ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥
Sacẖ sacẖ sacẖ sabẖ kīnā.
True, True, True is the Creator of all.
ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
Kot maḏẖe kinai birlai cẖīnā.
Out of millions, scarcely anyone knows Him.
ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥
Bẖalā bẖalā bẖalā ṯerā rūp.
Beautiful, Beautiful, Beautiful is Your Sublime Form.
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
Aṯ sunḏar apār anūp.
You are Exquisitely Beautiful, Infinite and Incomparable.
ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
Nirmal nirmal nirmal ṯerī baṇī.
Pure, Pure, Pure is the Word of Your Bani,
ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਣੀ ॥
Gẖat gẖat sunī sarvan bakẖ▫yāṇī.
heard in each and every heart, spoken to the ears.
ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥
Paviṯar paviṯar paviṯar punīṯ.
Holy, Holy, Holy and Sublimely Pure -
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥
Nām japai Nānak man parīṯ. ((8)(12))
chant the Naam, O Nanak, with heart-felt love. ((8)(12))


Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 12 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.