FANDOM


Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 11 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 276ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Karaṇ kāraṇ parabẖ ek hai ḏūsar nāhī ko▫e.
God alone is the Doer of deeds - there is no other at all.
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੧॥
Nānak ṯis balihārṇai jal thal mahī▫al so▫e. ((1))
O Nanak, I am a sacrifice to the One, who pervades the waters, the lands, the sky and all space. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
Karan karāvan karnai jog.
The Doer, the Cause of causes, is potent to do anything.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī hog.
That which pleases Him, comes to pass.
ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
Kẖin mėh thāp uthāpanhārā.
In an instant, He creates and destroys.
ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
Anṯ nahī kicẖẖ pārāvārā.
He has no end or limitation.
ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥
Hukme ḏẖār aḏẖar rahāvai.
By His Order, He established the earth, and He maintains it unsupported.
ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
Hukme upjai hukam samāvai.
By His Order, the world was created; by His Order, it shall merge again into Him.
ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥
Hukme ūcẖ nīcẖ bi▫uhār.
By His Order, one's occupation is high or low.
ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥
Hukme anik rang parkār.
By His Order, there are so many colors and forms.
ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ॥
Kar kar ḏekẖai apnī vadi▫ā▫ī.
Having created the Creation, He beholds His own greatness.
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
Nānak sabẖ mėh rahi▫ā samā▫ī. ((1))
O Nanak, He is pervading in all. ((1))

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
Parabẖ bẖāvai mānukẖ gaṯ pāvai.
If it pleases God, one attains salvation.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
Parabẖ bẖāvai ṯā pāthar ṯarāvai.
If it pleases God, then even stones can swim.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
Parabẖ bẖāvai bin sās ṯe rākẖai.
If it pleases God, the body is preserved, even without the breath of life.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
Parabẖ bẖāvai ṯā har guṇ bẖākẖai.
If it pleases God, then one chants the Lord's Glorious Praises.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥
Parabẖ bẖāvai ṯā paṯiṯ uḏẖārai.
If it pleases God, then even sinners are saved.
ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
Āp karai āpan bīcẖārai.
He Himself acts, and He Himself contemplates.
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥
Ḏuhā siri▫ā kā āp su▫āmī.
He Himself is the Master of both worlds.
ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
Kẖelai bigsai anṯarjāmī.
He plays and He enjoys; He is the Inner-knower, the Searcher of hearts.
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥
Jo bẖāvai so kār karāvai.
As He wills, He causes actions to be done.
ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
Nānak ḏaristī avar na āvai. ((2))
Nanak sees no other than Him. ((2))

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥
Kaho mānukẖ ṯe ki▫ā ho▫e āvai.
Tell me - what can a mere mortal do?
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī karāvai.
Whatever pleases God is what He causes us to do.
ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥
Is kai hāth ho▫e ṯā sabẖ kicẖẖ le▫e.
If it were in our hands, we would grab up everything.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī kare▫i.
Whatever pleases God - that is what He does.
ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥
Anjānaṯ bikẖi▫ā mėh racẖai.
Through ignorance, people are engrossed in corruption.
ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥
Je jānaṯ āpan āp bacẖai.
If they knew better, they would save themselves.
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
Bẖarme bẖūlā ḏah ḏis ḏẖāvai.
Deluded by doubt, they wander around in the ten directions.
ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥
Nimakẖ māhi cẖār kunt fir āvai.
In an instant, their minds go around the four corners of the world and come back again.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥
Kar kirpā jis apnī bẖagaṯ ḏe▫e.
Those whom the Lord mercifully blesses with His devotional worship -
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥
Nānak ṯe jan nām mile▫e. ((3))
O Nanak, they are absorbed into the Naam. ((3))

ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥
Kẖin mėh nīcẖ kīt ka▫o rāj.
In an instant, the lowly worm is transformed into a king.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
Pārbarahm garīb nivāj.
The Supreme Lord God is the Protector of the humble.
ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
Jā kā ḏarisat kacẖẖū na āvai.
Even one who has never been seen at all,
ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
Ŧis ṯaṯkāl ḏah ḏis paragtāvai.
becomes instantly famous in the ten directions.
ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥
Jā ka▫o apunī karai bakẖsīs.
And that one upon whom He bestows His blessings -
ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
Ŧā kā lekẖā na ganai jagḏīs.
the Lord of the world does not hold him to his account.
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
Jī▫o pind sabẖ ṯis kī rās.
Soul and body are all His property.
ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
Gẖat gẖat pūran barahm pargās.
Each and every heart is illuminated by the Perfect Lord God.
ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥
Apnī baṇaṯ āp banā▫ī.
He Himself fashioned His own handiwork.
ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥
Nānak jīvai ḏekẖ badā▫ī. ((4))
Nanak lives by beholding His greatness. ((4))

ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
Is kā bal nāhī is hāth.
There is no power in the hands of mortal beings;
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
Karan karāvan sarab ko nāth.
the Doer, the Cause of causes is the Lord of all.
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥
Āgi▫ākārī bapurā jī▫o.
The helpless beings are subject to His Command.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī fun thī▫o.
That which pleases Him, ultimately comes to pass.
ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥
Kabhū ūcẖ nīcẖ mėh basai.
Sometimes, they abide in exaltation; sometimes, they are depressed.
ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗਿ ਹਸੈ ॥
Kabhū sog harakẖ rang hasai.
Sometimes, they are sad, and sometimes they laugh with joy and delight.
ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥
Kabhū ninḏ cẖinḏ bi▫uhār.
Sometimes, they are occupied with slander and anxiety.
ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
Kabhū ūbẖ akās pa▫i▫āl.
Sometimes, they are high in the Akaashic Ethers, sometimes in the nether regions of the underworld.
ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
Kabhū beṯā barahm bīcẖār.
Sometimes, they know the contemplation of God.
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥
Nānak āp milāvaṇhār. ((5))
O Nanak, God Himself unites them with Himself. ((5))

ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
Kabhū niraṯ karai baho bẖāṯ.
Sometimes, they dance in various ways.
ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
Kabhū so▫e rahai ḏin rāṯ.
Sometimes, they remain asleep day and night.
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
Kabhū mahā kroḏẖ bikrāl.
Sometimes, they are awesome, in terrible rage.
ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
Kabahūʼn sarab kī hoṯ ravāl.
Sometimes, they are the dust of the feet of all.
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
Kabhū ho▫e bahai bad rājā.
Sometimes, they sit as great kings.
ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
Kabahu bẖekẖārī nīcẖ kā sājā.
Sometimes, they wear the coat of a lowly beggar.
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥
Kabhū apkīraṯ mėh āvai.
Sometimes, they come to have evil reputations.
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
Kabhū bẖalā bẖalā kahāvai.
Sometimes, they are known as very, very good.
ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥
Ji▫o parabẖ rākẖai ṯiv hī rahai.
As God keeps them, so they remain.
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥
Gur parsāḏ Nānak sacẖ kahai. ((6))
By Guru's Grace, O Nanak, the Truth is told. ((6))

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ॥
Kabhū ho▫e pandiṯ kare bakẖ▫yān.
Sometimes, as scholars, they deliver lectures.
ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥
Kabhū moniḏẖārī lāvai ḏẖi▫ān.
Sometimes, they hold to silence in deep meditation.
ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥
Kabhū ṯat ṯirath isnān.
Sometimes, they take cleansing baths at places of pilgrimage.
ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥
Kabhū siḏẖ sāḏẖik mukẖ gi▫ān.
Sometimes, as Siddhas or seekers, they impart spiritual wisdom.
ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥
Kabhū kīt hasaṯ paṯang ho▫e jī▫ā.
Sometimes, they becomes worms, elephants, or moths.
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥
Anik jon bẖarmai bẖarmī▫ā.
They may wander and roam through countless incarnations.
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸ੍ਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ॥
Nānā rūp ji▫o savāgī ḏikẖāvai.
In various costumes, like actors, they appear.
ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥
Ji▫o parabẖ bẖāvai ṯivai nacẖāvai.
As it pleases God, they dance.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī ho▫e.
Whatever pleases Him, comes to pass.
ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥
Nānak ḏūjā avar na ko▫e. ((7))
O Nanak, there is no other at all. ((7))

ਕਬਹੂ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥
Kabhū sāḏẖsangaṯ ih pāvai.
Sometimes, this being attains the Company of the Holy.
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Us asthān ṯe bahur na āvai.
From that place, he does not have to come back again.
ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
Anṯar ho▫e gi▫ān pargās.
The light of spiritual wisdom dawns within.
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸੁ ॥
Us asthān kā nahī binās.
That place does not perish.
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗਿ ॥
Man ṯan nām raṯe ik rang.
The mind and body are imbued with the Love of the Naam, the Name of the One Lord.
ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
Saḏā basėh pārbarahm kai sang.
He dwells forever with the Supreme Lord God.
ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥
Ji▫o jal mėh jal ā▫e kẖatānā.
As water comes to blend with water,
ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥
Ŧi▫o joṯī sang joṯ samānā.
his light blends into the Light.
ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
Mit ga▫e gavan pā▫e bisrām.
Reincarnation is ended, and eternal peace is found.
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥
Nānak parabẖ kai saḏ kurbān. ((8)(11))
Nanak is forever a sacrifice to God. ((8)(11))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 11 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.