Fandom

Religion Wiki

Sukhmani asatpadi 11

34,305pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Previous asatpadi
Sukhmani asatpadi 11 Gnome-speakernotes      Play Audio Next asatpadi
Page 276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Page 276ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Karaṇ kāraṇ parabẖ ek hai ḏūsar nāhī ko▫e.
God alone is the Doer of deeds - there is no other at all.
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੧॥
Nānak ṯis balihārṇai jal thal mahī▫al so▫e. ((1))
O Nanak, I am a sacrifice to the One, who pervades the waters, the lands, the sky and all space. ((1))

ਅਸਟਪਦੀ ॥
Asatpaḏī.
Ashtapadee:
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
Karan karāvan karnai jog.
The Doer, the Cause of causes, is potent to do anything.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī hog.
That which pleases Him, comes to pass.
ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
Kẖin mėh thāp uthāpanhārā.
In an instant, He creates and destroys.
ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
Anṯ nahī kicẖẖ pārāvārā.
He has no end or limitation.
ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥
Hukme ḏẖār aḏẖar rahāvai.
By His Order, He established the earth, and He maintains it unsupported.
ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
Hukme upjai hukam samāvai.
By His Order, the world was created; by His Order, it shall merge again into Him.
ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥
Hukme ūcẖ nīcẖ bi▫uhār.
By His Order, one's occupation is high or low.
ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥
Hukme anik rang parkār.
By His Order, there are so many colors and forms.
ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ॥
Kar kar ḏekẖai apnī vadi▫ā▫ī.
Having created the Creation, He beholds His own greatness.
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
Nānak sabẖ mėh rahi▫ā samā▫ī. ((1))
O Nanak, He is pervading in all. ((1))

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
Parabẖ bẖāvai mānukẖ gaṯ pāvai.
If it pleases God, one attains salvation.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
Parabẖ bẖāvai ṯā pāthar ṯarāvai.
If it pleases God, then even stones can swim.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
Parabẖ bẖāvai bin sās ṯe rākẖai.
If it pleases God, the body is preserved, even without the breath of life.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
Parabẖ bẖāvai ṯā har guṇ bẖākẖai.
If it pleases God, then one chants the Lord's Glorious Praises.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥
Parabẖ bẖāvai ṯā paṯiṯ uḏẖārai.
If it pleases God, then even sinners are saved.
ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
Āp karai āpan bīcẖārai.
He Himself acts, and He Himself contemplates.
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥
Ḏuhā siri▫ā kā āp su▫āmī.
He Himself is the Master of both worlds.
ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
Kẖelai bigsai anṯarjāmī.
He plays and He enjoys; He is the Inner-knower, the Searcher of hearts.
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥
Jo bẖāvai so kār karāvai.
As He wills, He causes actions to be done.
ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
Nānak ḏaristī avar na āvai. ((2))
Nanak sees no other than Him. ((2))

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥
Kaho mānukẖ ṯe ki▫ā ho▫e āvai.
Tell me - what can a mere mortal do?
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī karāvai.
Whatever pleases God is what He causes us to do.
ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥
Is kai hāth ho▫e ṯā sabẖ kicẖẖ le▫e.
If it were in our hands, we would grab up everything.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī kare▫i.
Whatever pleases God - that is what He does.
ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥
Anjānaṯ bikẖi▫ā mėh racẖai.
Through ignorance, people are engrossed in corruption.
ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥
Je jānaṯ āpan āp bacẖai.
If they knew better, they would save themselves.
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
Bẖarme bẖūlā ḏah ḏis ḏẖāvai.
Deluded by doubt, they wander around in the ten directions.
ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥
Nimakẖ māhi cẖār kunt fir āvai.
In an instant, their minds go around the four corners of the world and come back again.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥
Kar kirpā jis apnī bẖagaṯ ḏe▫e.
Those whom the Lord mercifully blesses with His devotional worship -
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥
Nānak ṯe jan nām mile▫e. ((3))
O Nanak, they are absorbed into the Naam. ((3))

ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥
Kẖin mėh nīcẖ kīt ka▫o rāj.
In an instant, the lowly worm is transformed into a king.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
Pārbarahm garīb nivāj.
The Supreme Lord God is the Protector of the humble.
ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
Jā kā ḏarisat kacẖẖū na āvai.
Even one who has never been seen at all,
ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
Ŧis ṯaṯkāl ḏah ḏis paragtāvai.
becomes instantly famous in the ten directions.
ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥
Jā ka▫o apunī karai bakẖsīs.
And that one upon whom He bestows His blessings -
ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
Ŧā kā lekẖā na ganai jagḏīs.
the Lord of the world does not hold him to his account.
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
Jī▫o pind sabẖ ṯis kī rās.
Soul and body are all His property.
ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
Gẖat gẖat pūran barahm pargās.
Each and every heart is illuminated by the Perfect Lord God.
ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥
Apnī baṇaṯ āp banā▫ī.
He Himself fashioned His own handiwork.
ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥
Nānak jīvai ḏekẖ badā▫ī. ((4))
Nanak lives by beholding His greatness. ((4))

ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
Is kā bal nāhī is hāth.
There is no power in the hands of mortal beings;
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
Karan karāvan sarab ko nāth.
the Doer, the Cause of causes is the Lord of all.
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥
Āgi▫ākārī bapurā jī▫o.
The helpless beings are subject to His Command.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī fun thī▫o.
That which pleases Him, ultimately comes to pass.
ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥
Kabhū ūcẖ nīcẖ mėh basai.
Sometimes, they abide in exaltation; sometimes, they are depressed.
ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗਿ ਹਸੈ ॥
Kabhū sog harakẖ rang hasai.
Sometimes, they are sad, and sometimes they laugh with joy and delight.
ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥
Kabhū ninḏ cẖinḏ bi▫uhār.
Sometimes, they are occupied with slander and anxiety.
ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
Kabhū ūbẖ akās pa▫i▫āl.
Sometimes, they are high in the Akaashic Ethers, sometimes in the nether regions of the underworld.
ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
Kabhū beṯā barahm bīcẖār.
Sometimes, they know the contemplation of God.
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥
Nānak āp milāvaṇhār. ((5))
O Nanak, God Himself unites them with Himself. ((5))

ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
Kabhū niraṯ karai baho bẖāṯ.
Sometimes, they dance in various ways.
ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
Kabhū so▫e rahai ḏin rāṯ.
Sometimes, they remain asleep day and night.
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
Kabhū mahā kroḏẖ bikrāl.
Sometimes, they are awesome, in terrible rage.
ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
Kabahūʼn sarab kī hoṯ ravāl.
Sometimes, they are the dust of the feet of all.
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
Kabhū ho▫e bahai bad rājā.
Sometimes, they sit as great kings.
ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
Kabahu bẖekẖārī nīcẖ kā sājā.
Sometimes, they wear the coat of a lowly beggar.
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥
Kabhū apkīraṯ mėh āvai.
Sometimes, they come to have evil reputations.
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
Kabhū bẖalā bẖalā kahāvai.
Sometimes, they are known as very, very good.
ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥
Ji▫o parabẖ rākẖai ṯiv hī rahai.
As God keeps them, so they remain.
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥
Gur parsāḏ Nānak sacẖ kahai. ((6))
By Guru's Grace, O Nanak, the Truth is told. ((6))

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ॥
Kabhū ho▫e pandiṯ kare bakẖ▫yān.
Sometimes, as scholars, they deliver lectures.
ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥
Kabhū moniḏẖārī lāvai ḏẖi▫ān.
Sometimes, they hold to silence in deep meditation.
ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥
Kabhū ṯat ṯirath isnān.
Sometimes, they take cleansing baths at places of pilgrimage.
ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥
Kabhū siḏẖ sāḏẖik mukẖ gi▫ān.
Sometimes, as Siddhas or seekers, they impart spiritual wisdom.
ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥
Kabhū kīt hasaṯ paṯang ho▫e jī▫ā.
Sometimes, they becomes worms, elephants, or moths.
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥
Anik jon bẖarmai bẖarmī▫ā.
They may wander and roam through countless incarnations.
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸ੍ਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ॥
Nānā rūp ji▫o savāgī ḏikẖāvai.
In various costumes, like actors, they appear.
ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥
Ji▫o parabẖ bẖāvai ṯivai nacẖāvai.
As it pleases God, they dance.
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥
Jo ṯis bẖāvai so▫ī ho▫e.
Whatever pleases Him, comes to pass.
ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥
Nānak ḏūjā avar na ko▫e. ((7))
O Nanak, there is no other at all. ((7))

ਕਬਹੂ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥
Kabhū sāḏẖsangaṯ ih pāvai.
Sometimes, this being attains the Company of the Holy.
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Us asthān ṯe bahur na āvai.
From that place, he does not have to come back again.
ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
Anṯar ho▫e gi▫ān pargās.
The light of spiritual wisdom dawns within.
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸੁ ॥
Us asthān kā nahī binās.
That place does not perish.
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗਿ ॥
Man ṯan nām raṯe ik rang.
The mind and body are imbued with the Love of the Naam, the Name of the One Lord.
ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
Saḏā basėh pārbarahm kai sang.
He dwells forever with the Supreme Lord God.
ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥
Ji▫o jal mėh jal ā▫e kẖatānā.
As water comes to blend with water,
ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥
Ŧi▫o joṯī sang joṯ samānā.
his light blends into the Light.
ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
Mit ga▫e gavan pā▫e bisrām.
Reincarnation is ended, and eternal peace is found.
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥
Nānak parabẖ kai saḏ kurbān. ((8)(11))
Nanak is forever a sacrifice to God. ((8)(11))
Previous asatpadi Sukhmani asatpadi 11 Next asatpadi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki