Fandom

Religion Wiki

Japji 8

34,338pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Sri Guru Granth Sahib Ji
Previous page
Japji 8 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · S


ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥
Saram kẖand kī baṇī rūp.
In the realm of humility, the Word is Beauty.
ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥
Ŧithai gẖāṛaṯ gẖaṛī▫ai bahuṯ anūp.
Forms of incomparable beauty are fashioned there.
ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥
Ŧā kī▫ā galā kathī▫ā nā jāhi.
These things cannot be described.
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
Je ko kahai picẖẖai pacẖẖuṯā▫e.
One who tries to speak of these shall regret the attempt.
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
Ŧithai gẖaṛī▫ai suraṯ maṯ man buḏẖ.
The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped there.
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥
Ŧithai gẖaṛī▫ai surā siḏẖā kī suḏẖ. ((36))
The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual perfection, are shaped there. ((36))

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
Karam kẖand kī baṇī jor.
In the realm of karma, the Word is Power.
ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥
Ŧithai hor na ko▫ī hor.
No one else dwells there,
ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥
Ŧithai joḏẖ mahābal sūr.
except the warriors of great power, the spiritual heroes.
ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥
Ŧin mėh rām rahi▫ā bẖarpūr.
They are totally fulfilled, imbued with the Lord's Essence.
ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥
Ŧithai sīṯo sīṯā mahimā māhi.
Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory.
ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥
Ŧā ke rūp na kathne jāhi.
Their beauty cannot be described.
ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥
Nā ohi marėh na ṯẖāge jāhi.
Neither death nor deception comes to those,
ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Jin kai rām vasai man māhi.
within whose minds the Lord abides.
ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥
Ŧithai bẖagaṯ vasėh ke lo▫a.
The devotees of many worlds dwell there.
ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
Karahi anand sacẖā man so▫e.
They celebrate; their minds are imbued with the True Lord.
ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
Sacẖ kẖand vasai nirankār.
In the realm of Truth, the Formless Lord abides.
ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥
Kar kar vekẖai naḏar nihāl.
Having created the creation, He watches over it. By His Glance of Grace, He bestows happiness.
ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥
Ŧithai kẖand mandal varbẖand.
There are planets, solar systems and galaxies.
ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥
Je ko kathai ṯa anṯ na anṯ.
If one speaks of them, there is no limit, no end.
ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥
Ŧithai lo▫a lo▫a ākār.
There are worlds upon worlds of His Creation.
ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥
Jiv jiv hukam ṯivai ṯiv kār.
As He commands, so they exist.
ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
vekẖai vigsai kar vīcẖār.
He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices.
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥
Nānak kathnā karṛā sār. ((37))
O Nanak, to describe this is as hard as steel! ((37))

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥
Jaṯ pāhārā ḏẖīraj suni▫ār.
Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith.
ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
Ahraṇ maṯ veḏ hathī▫ār.
Let understanding be the anvil, and spiritual wisdom the tools.
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥
Bẖa▫o kẖalā agan ṯap ṯā▫o.
With the Fear of God as the bellows, fan the flames of tapa, the body's inner heat.
ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥
Bẖāʼndā bẖā▫o amriṯ ṯiṯ dẖāl.
In the crucible of love, melt the Nectar of the Name,
ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
Gẖaṛī▫ai sabaḏ sacẖī taksāl.
and mint the True Coin of the Shabad, the Word of God.
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥
Jin ka▫o naḏar karam ṯin kār.
Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥
Nānak naḏrī naḏar nihāl. ((38))
O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. ((38))

ਸਲੋਕੁ ॥
Salok.
Shalok:
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥
Pavaṇ gurū pāṇī piṯā māṯā ḏẖaraṯ mahaṯ.
Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all.
ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
Ḏivas rāṯ ḏu▫e ḏā▫ī ḏā▫i▫ā kẖelai sagal jagaṯ.
Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play.
ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥
Cẖang▫ā▫ī▫ā buri▫ā▫ī▫ā vācẖai ḏẖaram haḏūr.
Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of Dharma.
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥
Karmī āpo āpṇī ke neṛai ke ḏūr.
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away.
ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
Jinī nām ḏẖi▫ā▫i▫ā ga▫e maskaṯ gẖāl.
Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after having worked by the sweat of their brows -
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥
Nānak ṯe mukẖ ujle keṯī cẖẖutī nāl. ((1))
O Nanak, their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved along with them! ((1))

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧
So ḏar rāg āsā mėhlā 1
So Dar ~ That Door. Raag Aasaa, First Mehl:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
So ḏar ṯerā kehā so gẖar kehā jiṯ bahi sarab samāle.
Where is That Door of Yours, and where is That Home, in which You sit and take care of all?
ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vāje ṯere nāḏ anek asankẖā keṯe ṯere vāvaṇhāre.
The Sound-current of the Naad vibrates there for You, and countless musicians play all sorts of instruments there for You.
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
Keṯe ṯere rāg parī si▫o kahī▫ahi keṯe ṯere gāvaṇhāre.
There are so many Ragas and musical harmonies to You; so many minstrels sing hymns of You.
ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥
Gāvan ṯuḏẖno pavaṇ pāṇī baisanṯar gāvai rājā ḏẖaram ḏu▫āre.
Wind, water and fire sing of You. The Righteous Judge of Dharma sings at Your Door.
ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
Gāvan ṯuḏẖno cẖiṯ gupaṯ likẖ jāṇan likẖ likẖ ḏẖaram bīcẖāre.
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who keep the record of actions, and the Righteous Judge of Dharma who reads this record, sing of You.
ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
Gāvan ṯuḏẖno īsar barahmā ḏevī sohan ṯere saḏā savāre.
Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned by You, sing of You.
ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
Gāvan ṯuḏẖno inḏar inḏarāsaṇ baiṯẖe ḏeviṯi▫ā ḏar nāle.
Indra, seated on His Throne, sings of You, with the deities at Your Door.
ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
Gāvan ṯuḏẖno siḏẖ samāḏẖī anḏar gāvan ṯuḏẖno sāḏẖ bīcẖāre.
The Siddhas in Samaadhi sing of You; the Saadhus sing of You in contemplation.
Previous page
Next page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.