Fandom

Religion Wiki

Japji 5

34,323pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Sri Guru Granth Sahib Ji
Previous page
Japji 5 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · S


ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ ॥
Nānak ākẖaṇ sabẖ ko ākẖai ik ḏū ik si▫āṇā.
O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the rest.
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
vadā sāhib vadī nā▫ī kīṯā jā kā hovai.
Great is the Master, Great is His Name. Whatever happens is according to His Will.
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥
Nānak je ko āpou jāṇai agai ga▫i▫ā na sohai. ((21))
O Nanak, one who claims to know everything shall not be decorated in the world hereafter. ((21))

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
Pāṯālā pāṯāl lakẖ āgāsā āgās.
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above.
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥
Oṛak oṛak bẖāl thake veḏ kahan ik vāṯ.
The Vedas say that you can search and search for them all, until you grow weary.
ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
Sahas aṯẖārah kahan kaṯebā asulū ik ḏẖāṯ.
The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality, there is only One Universe.
ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ ॥
Lekẖā ho▫e ṯa likī▫ai lekẖai ho▫e viṇās.
If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you finish writing it.
ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
Nānak vadā ākẖī▫ai āpe jāṇai āp. ((22))
O Nanak, call Him Great! He Himself knows Himself. ((22))

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥
Sālāhī sālāhi eṯī suraṯ na pā▫ī▫ā.
The praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding -
ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥
Naḏī▫ā aṯai vāh pavahi samunḏ na jāṇī▫ahi.
the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness.
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥
Samunḏ sāh sulṯān girhā seṯī māl ḏẖan.
Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth -
ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥
Kīṛī ṯul na hovnī je ṯis manhu na vīsrahi. ((23))
these are not even equal to an ant, who does not forget God. ((23))

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Anṯ na sifṯī kahaṇ na anṯ.
Endless are His Praises, endless are those who speak them.
ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Anṯ na karṇai ḏeṇ na anṯ.
Endless are His Actions, endless are His Gifts.
ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Anṯ na vekẖaṇ suṇaṇ na anṯ.
Endless is His Vision, endless is His Hearing.
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
Anṯ na jāpai ki▫ā man manṯ.
His limits cannot be perceived. What is the Mystery of His Mind?
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
Anṯ na jāpai kīṯā ākār.
The limits of the created universe cannot be perceived.
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
Anṯ na jāpai pārāvār.
Its limits here and beyond cannot be perceived.
ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
Anṯ kāraṇ keṯe billāhi.
Many struggle to know His limits,
ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥
Ŧā ke anṯ na pā▫e jāhi.
but His limits cannot be found.
ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
Ėhu anṯ na jāṇai ko▫e.
No one can know these limits.
ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥
Bahuṯā kahī▫ai bahuṯā ho▫e.
The more you say about them, the more there still remains to be said.
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadā sāhib ūcẖā thā▫o.
Great is the Master, High is His Heavenly Home.
ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
Ūcẖe upar ūcẖā nā▫o.
Highest of the High, above all is His Name.
ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
Ėvad ūcẖā hovai ko▫e.
Only one as Great and as High as God
ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
Ŧis ūcẖe ka▫o jāṇai so▫e.
can know His Lofty and Exalted State.
ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥
Jevad āp jāṇai āp āp.
Only He Himself is that Great. He Himself knows Himself.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥
Nānak naḏrī karmī ḏāṯ. ((24))
O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. ((24))

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
Bahuṯā karam likẖi▫ā nā jā▫e.
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them.
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
vadā ḏāṯā ṯil na ṯamā▫e.
The Great Giver does not hold back anything.
ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
Keṯe mangahi joḏẖ apār.
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord.
ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Keṯi▫ā gaṇaṯ nahī vīcẖār.
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
Keṯe kẖap ṯutahi vekār.
So many waste away to death engaged in corruption.
ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥
Keṯe lai lai mukar pāhi.
So many take and take again, and then deny receiving.
ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
Keṯe mūrakẖ kẖāhī kẖāhi.
So many foolish consumers keep on consuming.
ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
Keṯi▫ā ḏūkẖ bẖūkẖ saḏ mār.
So many endure distress, deprivation and constant abuse.
ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
Ėhi bẖė ḏāṯ ṯerī ḏāṯār.
Even these are Your Gifts, O Great Giver!
ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
Banḏ kẖalāsī bẖāṇai ho▫e.
Liberation from bondage comes only by Your Will.
ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
Hor ākẖ na sakai ko▫e.
No one else has any say in this.
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥
Je ko kẖā▫ik ākẖaṇ pā▫e.
If some fool should presume to say that he does,
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥
Oh jāṇai jeṯī▫ā muhi kẖā▫e.
he shall learn, and feel the effects of his folly.
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
Āpe jāṇai āpe ḏe▫e.
He Himself knows, He Himself gives.
ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
Ākẖahi sė bẖė ke▫ī ke▫e.
Few, very few are those who acknowledge this.
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥
Jis no bakẖse sifaṯ sālāh.
One who is blessed to sing the Praises of the Lord,
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥
Nānak pāṯisāhī pāṯisāhu. ((25))
O Nanak, is the king of kings. ((25))

ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
Amul guṇ amul vāpār.
Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings.
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
Amul vāpārī▫e amul bẖandār.
Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures.
ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
Amul āvahi amul lai jāhi.
Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him.
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
Amul bẖā▫e amulā samāhi.
Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him.
ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
Amul ḏẖaram amul ḏībāṇ.
Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice.
ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
Amul ṯul amul parvāṇ.
Priceless are the scales, priceless are the weights.
ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
Amul bakẖsīs amul nīsāṇ.
Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia.
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
Amul karam amul furmāṇ.
Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command.
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
Amulo amul ākẖi▫ā na jā▫e.
Priceless, O Priceless beyond expression!
ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
Ākẖ ākẖ rahe liv lā▫e.
Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love.
ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
Ākẖahi veḏ pāṯẖ purāṇ.
The Vedas and the Puraanas speak.
ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
Ākẖahi paṛe karahi vakẖi▫āṇ.
The scholars speak and lecture.
ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥
Ākẖahi barme ākẖahi inḏ.
Brahma speaks, Indra speaks.
Previous page
Next page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.