FANDOM


Sri Guru Granth Sahib Ji
Previous page
Japji 4 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · S


ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥
Asaʼnkẖ bẖagaṯ guṇ gi▫ān vīcẖār.
Countless devotees contemplate the Wisdom and Virtues of the Lord.
ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥
Asaʼnkẖ saṯī asaʼnkẖ ḏāṯār.
Countless the holy, countless the givers.
ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥
Asaʼnkẖ sūr muh bẖakẖ sār.
Countless heroic spiritual warriors, who bear the brunt of the attack in battle (who with their mouths eat steel).
ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥
Asaʼnkẖ mon liv lā▫e ṯār.
Countless silent sages, vibrating the String of His Love.
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Kuḏraṯ kavaṇ kahā vīcẖār.
How can Your Creative Potency be described?
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vāri▫ā na jāvā ek vār.
I cannot even once be a sacrifice to You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
Jo ṯuḏẖ bẖāvai sā▫ī bẖalī kār.
Whatever pleases You is the only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥
Ŧū saḏā salāmaṯ nirankār. ((17))
You, Eternal and Formless One. ((17))

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥
Asaʼnkẖ mūrakẖ anḏẖ gẖor.
Countless fools, blinded by ignorance.
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥
Asaʼnkẖ cẖor harāmkẖor.
Countless thieves and embezzlers.
ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥
Asaʼnkẖ amar kar jāhi jor.
Countless impose their will by force.
ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥
Asaʼnkẖ galvadẖ haṯi▫ā kamāhi.
Countless cut-throats and ruthless killers.
ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥
Asaʼnkẖ pāpī pāp kar jāhi.
Countless sinners who keep on sinning.
ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥
Asaʼnkẖ kūṛi▫ār kūṛe firāhi.
Countless liars, wandering lost in their lies.
ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ॥
Asaʼnkẖ malecẖẖ mal bẖakẖ kẖāhi.
Countless wretches, eating filth as their ration.
ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥
Asaʼnkẖ ninḏak sir karahi bẖār.
Countless slanderers, carrying the weight of their stupid mistakes on their heads.
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Nānak nīcẖ kahai vīcẖār.
Nanak describes the state of the lowly.
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vāri▫ā na jāvā ek vār.
I cannot even once be a sacrifice to You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
Jo ṯuḏẖ bẖāvai sā▫ī bẖalī kār.
Whatever pleases You is the only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥
Ŧū saḏā salāmaṯ nirankār. ((18))
You, Eternal and Formless One. ((18))

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥
Asaʼnkẖ nāv asaʼnkẖ thāv.
Countless names, countless places.
ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥
Agamm agamm asaʼnkẖ lo▫a.
Inaccessible, unapproachable, countless celestial realms.
ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥
Asaʼnkẖ kėhahi sir bẖār ho▫e.
Even to call them countless is to carry the weight on your head.
ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
Akẖrī nām akẖrī sālāh.
From the Word, comes the Naam; from the Word, comes Your Praise.
ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥
Akẖrī gi▫ān gīṯ guṇ gāh.
From the Word, comes spiritual wisdom, singing the Songs of Your Glory.
ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥
Akẖrī likẖaṇ bolaṇ bāṇ.
From the Word, come the written and spoken words and hymns.
ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ ॥
Akẖrā sir sanjog vakẖāṇ.
From the Word, comes destiny, written on one's forehead.
ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ ॥
Jin ehi likẖe ṯis sir nāhi.
But the One who wrote these Words of Destiny-no words are written on His Forehead.
ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ ॥
Jiv furmā▫e ṯiv ṯiv pāhi.
As He ordains, so do we receive.
ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥
Jeṯā kīṯā ṯeṯā nā▫o.
The created universe is the manifestation of Your Name.
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
viṇ nāvai nāhī ko thā▫o.
Without Your Name, there is no place at all.
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Kuḏraṯ kavaṇ kahā vīcẖār.
How can I describe Your Creative Power?
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vāri▫ā na jāvā ek vār.
I cannot even once be a sacrifice to You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
Jo ṯuḏẖ bẖāvai sā▫ī bẖalī kār.
Whatever pleases You is the only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥
Ŧū saḏā salāmaṯ nirankār. ((19))
You, Eternal and Formless One. ((19))

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥
Bẖarī▫ai hath pair ṯan ḏeh.
When the hands and the feet and the body are dirty,
ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥
Pāṇī ḏẖoṯai uṯras kẖeh.
water can wash away the dirt.
ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥
Mūṯ palīṯī kapaṛ ho▫e.
When the clothes are soiled and stained by urine,
ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥
Ḏe sābūṇ la▫ī▫ai oh ḏẖo▫e.
soap can wash them clean.
ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
Bẖarī▫ai maṯ pāpā kai sang.
But when the intellect is stained and polluted by sin,
ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
Oh ḏẖopai nāvai kai rang.
it can only be cleansed by the Love of the Name.
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥
Punnī pāpī ākẖaṇ nāhi.
Virtue and vice do not come by mere words;
ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥
Kar kar karṇā likẖ lai jāhu.
actions repeated, over and over again, are engraved on the soul.
ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥
Āpe bīj āpe hī kẖāhu.
You shall harvest what you plant.
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥
Nānak hukmī āvhu jāhu. ((20))
O Nanak, by the Hukam of God's Command, we come and go in reincarnation. ((20))

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
Ŧirath ṯap ḏa▫i▫ā ḏaṯ ḏān.
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity -
ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥
Je ko pāvai ṯil kā mān.
these, by themselves, bring only an iota of merit.
ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥
Suṇi▫ā mani▫ā man kīṯā bẖā▫o.
Listening and believing with love and humility in your mind,
ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥
Anṯargaṯ ṯirath mal nā▫o.
cleanse yourself with the Name, at the sacred shrine deep within.
ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Sabẖ guṇ ṯere mai nāhī ko▫e.
All virtues are Yours, Lord, I have none at all.
ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
viṇ guṇ kīṯe bẖagaṯ na ho▫e.
Without virtue, there is no devotional worship.
ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥
Su▫asaṯ āth baṇī barmā▫o.
I bow to the Lord of the World, to His Word, to Brahma the Creator.
ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥
Saṯ suhāṇ saḏā man cẖā▫o.
He is Beautiful, True and Eternally Joyful.
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
Kavaṇ so velā vakẖaṯ kavaṇ kavaṇ thiṯ kavaṇ vār.
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that date?
ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
Kavaṇ sė ruṯī māhu kavaṇ jiṯ ho▫ā ākār.
What was that season, and what was that month, when the Universe was created?
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
vel na pā▫ī▫ā pandṯī jė hovai lekẖ purāṇ.
The Pandits, the religious scholars, cannot find that time, even if it is written in the Puraanas.
ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
vakẖaṯ na pā▫i▫o kāḏī▫ā jė likẖan lekẖ kurāṇ.
That time is not known to the Qazis, who study the Koran.
ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
Thiṯ vār nā jogī jāṇai ruṯ māhu nā ko▫ī.
The day and the date are not known to the Yogis, nor is the month or the season.
ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
Jā karṯā sirṯẖī ka▫o sāje āpe jāṇai so▫ī.
The Creator who created this creation-only He Himself knows.
ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ॥
Kiv kar ākẖā kiv sālāhī ki▫o varnī kiv jāṇā.
How can we speak of Him? How can we praise Him? How can we describe Him? How can we know Him?
Previous page
Next page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.