Wikia

Religion Wiki

Greek Orthodox Christian Byzantine Music 2

34,270pages on
this wiki
Talk0

Discription


Hymn lyrics in Greek: Soson Kurie ton Laon sou kai Eulogison tin Klironomia sou, nikas tois vasileusei kata varvaron doroumenos kai ton son filaton dia tou staurou sou politeuma

Resource

  • YouTube

Video Clip

Around Wikia's network

Random Wiki