FANDOM


Previous page
Bani Baba Farid 7 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 1381

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1381ਸਾਈ ਜਾਇ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਜਿਥੈ ਹੀ ਤਉ ਵੰਞਣਾ ॥੫੮॥
Sā▫ī jā▫e samĥāl jithai hī ṯa▫o vanjṇā. (58)
Remember that place where you must go. (58)
ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥
Farīḏā jinĥī kammī nāhi guṇ ṯe kammṛe visār.
Fareed, those deeds which do not bring merit - forget about those deeds.
ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੫੯॥
Maṯ sarminḏā thīvhī sāʼn▫ī ḏai ḏarbār. (59)
Otherwise, you shall be put to shame, in the Court of the Lord. (59)
ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਦਿ ॥
Farīḏā sāhib ḏī kar cẖākrī ḏil ḏī lāhi bẖarāʼnḏ.
Fareed, work for your Lord and Master; dispel the doubts of your heart.
ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ ॥੬੦॥
Ḏarvesāʼn no loṛī▫ai rukẖāʼn ḏī jīrāʼnḏ. (60)
The dervishes, the humble devotees, have the patient endurance of trees. (60)
ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸੁ ॥
Farīḏā kāle maide kapṛe kālā maidā ves.
Fareed, my clothes are black, and my outfit is black.
ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥੬੧॥
Gunhī bẖari▫ā mai firā lok kahai ḏarves. (61)
I wander around full of sins, and yet people call me a dervish - a holy man. (61)
ਤਤੀ ਤੋਇ ਨ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲਿ ਟੁਬੀ ਦੇਇ ॥
Ŧaṯī ṯo▫e na palvai je jal tubī ḏe▫e.
The crop which is burnt will not bloom, even if it is soaked in water.
ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡੋਹਾਗਣਿ ਰਬ ਦੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਇ ॥੬੨॥
Farīḏā jo dohāgaṇ rab ḏī jẖūreḏī jūre▫e. (62)
Fareed, she who is forsaken by her Husband Lord, grieves and laments. (62)
ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾ ਚਾਉ ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ॥
Jāʼn ku▫ārī ṯā cẖā▫o vīvāhī ṯāʼn māmle.
When she is a virgin, she is full of desire; but when she is married, then her troubles begin.
ਫਰੀਦਾ ਏਹੋ ਪਛੋਤਾਉ ਵਤਿ ਕੁਆਰੀ ਨ ਥੀਐ ॥੬੩॥
Farīḏā eho pacẖẖoṯā▫o vaṯ ku▫ārī na thī▫ai. (63)
Fareed, she has this one regret, that she cannot be a virgin again. (63)
ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ ॥
Kalar kerī cẖẖapṛī ā▫e ulthe hanjẖ.
The swans have landed in a small pond of salt water.
ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ੍ਹ੍ਹਿ ਨਾ ਪੀਵਹਿ ਉਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਝ ॥੬੪॥
Cẖinjū boṛniĥ nā pīvėh udaṇ sanḏī danjẖ. (64)
They dip in their bills, but do not drink; they fly away, still thirsty. (64)
ਹੰਸੁ ਉਡਰਿ ਕੋਧ੍ਰੈ ਪਇਆ ਲੋਕੁ ਵਿਡਾਰਣਿ ਜਾਇ ॥
Hans udar koḏẖrai pa▫i▫ā lok vidāraṇ jā▫e.
The swans fly away, and land in the fields of grain. The people go to chase them away.
ਗਹਿਲਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸੁ ਨ ਕੋਧ੍ਰਾ ਖਾਇ ॥੬੫॥
Gahilā lok na jāṇḏā hans na koḏẖrā kẖā▫e. (65)
The thoughtless people do not know, that the swans do not eat the grain. (65)
ਚਲਿ ਚਲਿ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਵਸਾਏ ਤਲ ॥
Cẖal cẖal ga▫ī▫ā pankẖī▫āʼn jinĥī vasā▫e ṯal.
The birds which lived in the pools have flown away and left.
ਫਰੀਦਾ ਸਰੁ ਭਰਿਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਥਕੇ ਕਵਲ ਇਕਲ ॥੬੬॥
Farīḏā sar bẖari▫ā bẖī cẖalsī thake kaval ikal. (66)
Fareed, the overflowing pool shall also pass away, and only the lotus flowers shall remain. (66)
ਫਰੀਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭੁਇ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸਿ ॥
Farīḏā it sirāṇe bẖu▫e savaṇ kīṛā laṛi▫o mās.
Fareed, a stone will be your pillow, and the earth will be your bed. The worms shall eat into your flesh.
ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤੁ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥੬੭॥
Keṯ▫ṛi▫ā jug vāpre ikaṯ pa▫i▫ā pās. (67)
Countless ages will pass, and you will still be lying on one side. (67)
ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੁਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥
Farīḏā bẖannī gẖaṛī savannvī tutī nāgar laj.
Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.
ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਨਾਠੀ ਅਜੁ ॥੬੮॥
Ajrā▫īl faresṯā kai gẖar nāṯẖī aj. (68)
In which house will the Messenger of Death be a guest today? (68)
ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥
Farīḏā bẖannī gẖaṛī savannvī tūtī nāgar laj.
Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.
ਜੋ ਸਜਣ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੇ ਸੇ ਕਿਉ ਆਵਹਿ ਅਜੁ ॥੬੯॥
Jo sajaṇ bẖu▫e bẖār the se ki▫o āvahi aj. (69)
Those friends who were a burden on the earth - how can they come today? (69)
ਫਰੀਦਾ ਬੇ ਨਿਵਾਜਾ ਕੁਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥
Farīḏā be nivājā kuṯi▫ā eh na bẖalī rīṯ.
Fareed: O faithless dog, this is not a good way of life.
ਕਬਹੀ ਚਲਿ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤਿ ॥੭੦॥
Kabhī cẖal na ā▫i▫ā panje vakẖaṯ masīṯ. (70)
You never come to the mosque for your five daily prayers. (70)
ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥
Uṯẖ Farīḏā ujū sāj subah nivāj gujār.
Rise up, Fareed, and cleanse yourself; chant your morning prayer.
ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥੭੧॥
Jo sir sāʼn▫ī nā nivai so sir kap uṯār. (71)
The head which does not bow to the Lord - chop off and remove that head. (71)
ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕੀਜੈ ਕਾਂਇ ॥
Jo sir sā▫ī nā nivai so sir kījai kāʼn▫e.
That head which does not bow to the Lord - what is to be done with that head?
ਕੁੰਨੇ ਹੇਠਿ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਦੈ ਥਾਇ ॥੭੨॥
Kunne heṯẖ jalā▫ī▫ai bālaṇ sanḏai thā▫e. (72)
Put it in the fireplace, instead of firewood. (72)
ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥
Farīḏā kithai ṯaide māpi▫ā jinĥī ṯū jaṇi▫ohi.
Fareed, where are your mother and father, who gave birth to you?
ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਣੋਹਿ ॥੭੩॥
Ŧai pāshu o▫e laḏ ga▫e ṯūʼn ajai na paṯīṇohi. (73)
They have left you, but even so, you are not convinced that you shall also have to go. (73)
ਫਰੀਦਾ ਮਨੁ ਮੈਦਾਨੁ ਕਰਿ ਟੋਏ ਟਿਬੇ ਲਾਹਿ ॥
Farīḏā man maiḏān kar to▫e tibe lāhi.
Fareed, flatten out your mind; smooth out the hills and valleys.
ਅਗੈ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀ ਭਾਹਿ ॥੭੪॥
Agai mūl na āvsī ḏojak sanḏī bẖāhi. (74)
Hereafter, the fires of hell shall not even approach you. (74)
ਮਹਲਾ ੫ ॥
Mėhlā 5.
Fifth Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥
Farīḏā kẖālak kẖalak mėh kẖalak vasai rab māhi.
Fareed, the Creator is in the Creation, and the Creation abides in God.
ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੭੫॥
Manḏā kis no ākẖī▫ai jāʼn ṯis bin ko▫ī nāhi. (75)
Whom can we call bad? There is none without Him. (75)
ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ॥
Farīḏā jė ḏihi nālā kapi▫ā je gal kapėh cẖukẖ.
Fareed, if on that day when my umbilical cord was cut, my throat had been cut instead,
ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ ॥੭੬॥
Pavan na iṯī māmle sahāʼn na iṯī ḏukẖ. (76)
I would not have fallen into so many troubles, or undergone so many hardships. (76)
ਚਬਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ ॥
Cẖabaṇ cẖalaṇ raṯann se suṇī▫ar bahi ga▫e.
My teeth, feet, eyes and ears have stopped working.
ਹੇੜੇ ਮੁਤੀ ਧਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਲਿ ਗਏ ॥੭੭॥
Heṛe muṯī ḏẖāh se jānī cẖal ga▫e. (77)
My body cries out, "Those whom I knew have left me!" (77)
ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ ॥
Farīḏā bure ḏā bẖalā kar gusā man na hadẖā▫e.
Fareed, answer evil with goodness; do not fill your mind with anger.

Template:BaniBabaFarid menu bottom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.