FANDOM


Previous page
Bani Baba Farid 4 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 1378

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 1378ਬੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿਥੈ ਵੰਞਾ ਘਤਿ ॥੨॥
Banėh uṯẖā▫ī potlī kithai vañā gẖaṯ. (2)
I am so accustomed to walking in the ways of the world. I have tied and picked up the bundle; where can I go to throw it away? (2)
ਕਿਝੁ ਨ ਬੁਝੈ ਕਿਝੁ ਨ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਝੀ ਭਾਹਿ ॥
Kijẖ na bujẖai kijẖ na sujẖai ḏunī▫ā gujẖī bẖāhi.
I know nothing; I understand nothing. The world is a smouldering fire.
ਸਾਂਈਂ ਮੇਰੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੀ ਤ ਹੰ ਭੀ ਦਝਾਂ ਆਹਿ ॥੩॥
Sā▫īʼn merai cẖanga kīṯā nāhī ṯa haʼn bẖī ḏajẖāʼn āhi. (3)
My Lord did well to warn me about it; otherwise, I would have been burnt as well. (3)
ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਮਲਿ ਬੁਕੁ ਭਰੀ ॥
Farīḏā je jāṇā ṯil thoṛ▫ṛe sammal buk bẖarī.
Fareed, if I had known that I had so few sesame seeds, I would have been more careful with them in my hands.
ਜੇ ਜਾਣਾ ਸਹੁ ਨੰਢੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣੁ ਕਰੀ ॥੪॥
Je jāṇā saho nandẖ▫ṛā ṯāʼn thoṛā māṇ karī. (4)
If I had known that my Husband Lord was so young and innocent, I would not have been so arrogant. (4)
ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜੁ ਛਿਜਣਾ ਪੀਡੀ ਪਾਈਂ ਗੰਢਿ ॥
Je jāṇā laṛ cẖẖijṇā pīdī pā▫īʼn gandẖ.
If I had known that my robe would come loose, I would have tied a tighter knot.
ਤੈ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਨਾਹਿ ਕੋ ਸਭੁ ਜਗੁ ਡਿਠਾ ਹੰਢਿ ॥੫॥
Ŧai jevad mai nāhi ko sabẖ jag diṯẖā handẖ. (5)
I have found none as great as You, Lord; I have looked and searched throughout the world. (5)
ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖ ॥
Farīḏā je ṯū akal laṯīf kāle likẖ na lekẖ.
Fareed, if you have a keen understanding, then do not write black marks against anyone else.
ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ ਦੇਖੁ ॥੬॥
Āpnaṛe girīvān mėh sir nīʼnvāʼn kar ḏekẖ. (6)
Look underneath your own collar instead. (6)
ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨਿ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮਿ ॥
Farīḏā jo ṯai māran mukī▫āʼn ṯinĥā na māre gẖumm.
Fareed, do not turn around and strike those who strike you with their fists.
ਆਪਨੜੈ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦੇ ਚੁੰਮਿ ॥੭॥
Āpnaṛai gẖar jā▫ī▫ai pair ṯinĥā ḏe cẖumm. (7)
Kiss their feet, and return to your own home. (7)
ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਤਉ ਖਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂ ਰਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਉ ॥
Farīḏā jāʼn ṯa▫o kẖataṇ vel ṯāʼn ṯū raṯā ḏunī si▫o.
Fareed, when there was time for you to earn good karma, you were in love with the world instead.
ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀਹਿ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲਦਿਆ ॥੮॥
Marag savā▫ī nīhi jāʼn bẖari▫ā ṯāʼn laḏi▫ā. (8)
Now, death has a strong foothold; when the load is full, it is taken away. (8)
ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜੁ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ ॥
Ḏekẖ Farīḏā jo thī▫ā ḏāṛī ho▫ī bẖūr.
See, Fareed, what has happened: your beard has become grey.
ਅਗਹੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰਿ ॥੯॥
Agahu neṛā ā▫i▫ā picẖẖā rahi▫ā ḏūr. (9)
That which is coming is near, and the past is left far behind. (9)
ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਥੀਆ ਸਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸੁ ॥
Ḏekẖ Farīḏā jė thī▫ā sakar ho▫ī vis.
See, Fareed, what has happened: sugar has become poison.
ਸਾਂਈ ਬਾਝਹੁ ਆਪਣੇ ਵੇਦਣ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ॥੧੦॥
Sāʼn▫ī bājẖahu āpṇe veḏaṇ kahī▫ai kis. (10)
Without my Lord, who can I tell of my sorrow? (10)
ਫਰੀਦਾ ਅਖੀ ਦੇਖਿ ਪਤੀਣੀਆਂ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਰੀਣੇ ਕੰਨ ॥
Farīḏā akẖī ḏekẖ paṯīṇī▫āʼn suṇ suṇ rīṇe kann.
Fareed, my eyes have become weak, and my ears have become hard of hearing.
ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ ॥੧੧॥
Sākẖ pakanḏī ā▫ī▫ā hor kareʼnḏī vann. (11)
The body's crop has become ripe and turned color. (11)
ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨ ਰਾਵਿਆ ਧਉਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਇ ॥
Farīḏā kālīʼn jinī na rāvi▫ā ḏẖa▫ulī rāvai ko▫e.
Fareed, those who did not enjoy their Spouse when their hair was black - hardly any of them enjoy Him when their hair turns grey.
ਕਰਿ ਸਾਂਈ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗੁ ਨਵੇਲਾ ਹੋਇ ॥੧੨॥
Kar sāʼn▫ī si▫o pirhaṛī rang navelā ho▫e. (12)
So be in love with the Lord, so that your color may ever be new. (12)
ਮਃ ੩ ॥
Mėhlā 3.
Third Mehl:
ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧਉਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ ॥
Farīḏā kālī ḏẖa▫ulī sāhib saḏā hai je ko cẖiṯ kare.
Fareed, whether one's hair is black or grey, our Lord and Master is always here if one remembers Him.
ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ ਨ ਲਗਈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
Āpṇā lā▫i▫ā piram na lag▫ī je locẖai sabẖ ko▫e.
This loving devotion to the Lord does not come by one's own efforts, even though all may long for it.
ਏਹੁ ਪਿਰਮੁ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੧੩॥
Ėhu piram pi▫ālā kẖasam kā jai bẖāvai ṯai ḏe▫e. (13)
This cup of loving devotion belongs to our Lord and Master; He gives it to whomever He likes. (13)
ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਲੋਇਣ ਜਗੁ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈ ਡਿਠੁ ॥
Farīḏā jinĥ lo▫iṇ jag mohi▫ā se lo▫iṇ mai diṯẖ.
Fareed, those eyes which have enticed the world - I have seen those eyes.
ਕਜਲ ਰੇਖ ਨ ਸਹਦਿਆ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਇ ਬਹਿਠੁ ॥੧੪॥
Kajal rekẖ na sėhḏi▫ā se pankẖī sū▫e bahiṯẖ. (14)
Once, they could not endure even a bit of mascara; now, the birds hatch their young in them! (14)
ਫਰੀਦਾ ਕੂਕੇਦਿਆ ਚਾਂਗੇਦਿਆ ਮਤੀ ਦੇਦਿਆ ਨਿਤ ॥
Farīḏā kūkeḏi▫ā cẖāʼngeḏi▫ā maṯī ḏeḏi▫ā niṯ.
Fareed, they shouted and yelled, and constantly gave good advice.
ਜੋ ਸੈਤਾਨਿ ਵੰਞਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਹਿ ਚਿਤ ॥੧੫॥
Jo saiṯān vañā▫i▫ā se kiṯ ferėh cẖiṯ. (15)
But those whom the devil has spoiled - how can they turn their consciousness towards God? (15)
ਫਰੀਦਾ ਥੀਉ ਪਵਾਹੀ ਦਭੁ ॥
Farīḏā thī▫o pavāhī ḏabẖ.
Fareed, become the grass on the path,
ਜੇ ਸਾਂਈ ਲੋੜਹਿ ਸਭੁ ॥
Je sāʼn▫ī loṛėh sabẖ.
if you long for the Lord of all.
ਇਕੁ ਛਿਜਹਿ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਅਹਿ ॥
Ik cẖẖijėh bi▫ā laṯāṛī▫ah.
One will cut you down, and another will trample you underfoot;
ਤਾਂ ਸਾਈ ਦੈ ਦਰਿ ਵਾੜੀਅਹਿ ॥੧੬॥
Ŧāʼn sā▫ī ḏai ḏar vāṛī▫ah. (16)
then, you shall enter the Court of the Lord. (16)
ਫਰੀਦਾ ਖਾਕੁ ਨ ਨਿੰਦੀਐ ਖਾਕੂ ਜੇਡੁ ਨ ਕੋਇ ॥
Farīḏā kẖāk na ninḏī▫ai kẖākū jed na ko▫e.
Fareed, do not slander the dust; noting is as great as dust.
ਜੀਵਦਿਆ ਪੈਰਾ ਤਲੈ ਮੁਇਆ ਉਪਰਿ ਹੋਇ ॥੧੭॥
Jīvḏi▫ā pairā ṯalai mu▫i▫ā upar ho▫e. (17)
When we are alive, it is under our feet, and when we are dead, it is above us. (17)
ਫਰੀਦਾ ਜਾ ਲਬੁ ਤਾ ਨੇਹੁ ਕਿਆ ਲਬੁ ਤ ਕੂੜਾ ਨੇਹੁ ॥
Farīḏā jā lab ṯā nehu ki▫ā lab ṯa kūṛā nehu.
Fareed, when there is greed, what love can there be? When there is greed, love is false.
ਕਿਚਰੁ ਝਤਿ ਲਘਾਈਐ ਛਪਰਿ ਤੁਟੈ ਮੇਹੁ ॥੧੮॥
Kicẖar jẖaṯ lagẖā▫ī▫ai cẖẖapar ṯutai mehu. (18)
How long can one remain in a thatched hut which leaks when it rains? (18)
ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲੁ ਕਿਆ ਭਵਹਿ ਵਣਿ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇਹਿ ॥
Farīḏā jangal jangal ki▫ā bẖavėh vaṇ kandā moṛehi.
Fareed, why do you wander from jungle to jungle, crashing through the thorny trees?
ਵਸੀ ਰਬੁ ਹਿਆਲੀਐ ਜੰਗਲੁ ਕਿਆ ਢੂਢੇਹਿ ॥੧੯॥
vasī rab hi▫ālī▫ai jangal ki▫ā dẖūdẖehi. (19)
The Lord abides in the heart; why are you looking for Him in the jungle? (19)
ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿਕੀ ਜੰਘੀਐ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਮ੍ਹ੍ਹਿ ॥
Farīḏā inī nikī jangẖī▫ai thal dūngar bẖavi▫omiĥ.
Fareed, with these small legs, I crossed deserts and mountains.
ਅਜੁ ਫਰੀਦੈ ਕੂਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓਮਿ ॥੨੦॥
Aj Farīḏai kūjṛā sai kohāʼn thī▫om. (20)
But today, Fareed, my water jug seems hundreds of miles away. (20)
ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵਡੀਆਂ ਧੁਖਿ ਧੁਖਿ ਉਠਨਿ ਪਾਸ ॥
Farīḏā rāṯī vadī▫āʼn ḏẖukẖ ḏẖukẖ uṯẖan pās.
Fareed, the nights are long, and my sides are aching in pain.

Template:BaniBabaFarid menu bottom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.