FANDOM


Previous page
Bani Baba Farid 2 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 794

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10

Page 794ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ॥
Rāg sūhī baṇī Sekẖ Farīḏ jī kī.
Raag Soohee, The Word Of Shaykh Fareed Jee:
ਤਪਿ ਤਪਿ ਲੁਹਿ ਲੁਹਿ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥
Ŧap ṯap luhi luhi hāth marora▫o.
Burning and burning, writhing in pain, I wring my hands.
ਬਾਵਲਿ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰਉ ॥
Bāval ho▫ī so saho lora▫o.
I have gone insane, seeking my Husband Lord.
ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਆ ਰੋਸੁ ॥
Ŧai sėh man mėh kī▫ā ros.
O my Husband Lord, You are angry with me in Your Mind.
ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸੁ ॥੧॥
Mujẖ avgan sah nāhī ḏos. (1)
The fault is with me, and not with my Husband Lord. (1)
ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
Ŧai sāhib kī mai sār na jānī.
O my Lord and Master, I do not know Your excellence and worth.
ਜੋਬਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Joban kẖo▫e pācẖẖai pacẖẖuṯānī. (1) rahā▫o.
Having wasted my youth, now I come to regret and repent. (1)(Pause)
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਕਿਤ ਗੁਨ ਕਾਲੀ ॥
Kālī ko▫il ṯū kiṯ gun kālī.
O black bird, what qualities have made you black?
ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥
Apne parīṯam ke ha▫o birhai jālī.
I have been burnt by separation from my Beloved".
ਪਿਰਹਿ ਬਿਹੂਨ ਕਤਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
Pirėh bihūn kaṯėh sukẖ pā▫e.
Without her Husband Lord, how can the soul-bride ever find peace?
ਜਾ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ ॥੨॥
Jā ho▫e kirpāl ṯā parabẖū milā▫e. (2)
When He becomes merciful, then God unites us with Himself. (2)
ਵਿਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥
viḏẖaṇ kẖūhī munḏẖ ikelī.
The lonely soul-bride suffers in the pit of the world.
ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ॥
Nā ko sāthī nā ko belī.
She has no companions, and no friends.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਲੀ ॥
Kar kirpā parabẖ sāḏẖsang melī.
In His Mercy, God has united me with the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
ਜਾ ਫਿਰਿ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਬੇਲੀ ॥੩॥
Jā fir ḏekẖā ṯā merā alhu belī. (3)
And when I look again, then I find God as my Helper. (3)
ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥
vāt hamārī kẖarī udīṇī.
The path upon which I must walk is very depressing.
ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਬਹੁਤੁ ਪਿਈਣੀ ॥
Kẖanni▫ahu ṯikẖī bahuṯ pi▫īṇī.
It is sharper than a two-edged sword, and very narrow.
ਉਸੁ ਊਪਰਿ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥
Us ūpar hai mārag merā.
That is where my path lies.
ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਿ ਸਵੇਰਾ ॥੪॥੧॥
Sekẖ Farīḏā panth samĥār saverā. (4)(1)
O Shaykh Fareed, think of that path early on. (4)(1)
ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ॥
Sūhī laliṯ.
Soohee, Lalit:
ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥
Beṛā banḏẖ na saki▫o banḏẖan kī velā.
You were not able to make yourself a raft when you should have.
ਭਰਿ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥
Bẖar sarvar jab ūcẖẖlai ṯab ṯaraṇ ḏuhelā. (1)
When the ocean is churning and over-flowing, then it is very difficult to cross over it. (1)
ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Hath na lā▫e kasumbẖ▫ṛai jal jāsī dẖolā. (1) rahā▫o.
Do not touch the safflower with your hands; its color will fade away, my dear. (1)(Pause)
ਇਕ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥
Ik āpīnĥai paṯlī sah kere bolā.
First, the bride herself is weak, and then, her Husband Lord's Order is hard to bear.
ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥
Ḏuḏẖā thaṇī na āvī fir ho▫e na melā. (2)
Milk does not return to the breast; it will not be collected again. (2)
ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥
Kahai Farīḏ sahelīho saho alā▫esī.
Says Fareed, O my companions, when our Husband Lord calls,
ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ ਅਹਿ ਤਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥
Hans cẖalsī dummṇā ah ṯan dẖerī thīsī. (3)(2)
the soul departs, sad at heart, and this body returns to dust. (3)(2)

Template:BaniBabaFarid menu bottom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.