FANDOM


Previous page
Asa di var Page 8 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 470

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 470


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥
Nānak mer sarīr kā ik rath ik rathvāhu.
O Nanak, the soul of the body has one chariot and one charioteer.
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ ॥
Jug jug fer vatā▫ī▫ah gi▫ānī bujẖėh ṯāhi.
In age after age they change; the spiritually wise understand this.
ਸਤਜੁਗਿ ਰਥੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
Saṯjug rath sanṯokẖ kā ḏẖaram agai rathvāhu.
In the Golden Age of Sat Yuga, contentment was the chariot and righteousness the charioteer.
ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
Ŧareṯai rath jaṯai kā jor agai rathvāhu.
In the Silver Age of Traytaa Yuga, celibacy was the chariot and power the charioteer.
ਦੁਆਪੁਰਿ ਰਥੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
Ḏu▫āpur rath ṯapai kā saṯ agai rathvāhu.
In the Brass Age of Dwaapar Yuga, penance was the chariot and truth the charioteer.
ਕਲਜੁਗਿ ਰਥੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥
Kaljug rath agan kā kūṛ agai rathvāhu. ॥1॥
In the Iron Age of Kali Yuga, fire is the chariot and falsehood the charioteer. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ॥
Sām kahai seṯambar su▫āmī sacẖ mėh ācẖẖai sācẖ rahe.
The Sama Veda says that the Lord Master is robed in white; in the Age of Truth, everyone desired Truth, abided in Truth,
ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥
Sabẖ ko sacẖ samāvai.
and was merged in the Truth.
ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
Rig kahai rahi▫ā bẖarpūr.
The Rig Veda says that God is permeating and pervading everywhere;
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰੁ ॥
Rām nām ḏevā mėh sūr.
among the deities, the Lord's Name is the most exalted.
ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ॥
Nā▫e la▫i▫ai parācẖẖaṯ jāhi.
Chanting the Name, sins depart;
ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਹਿ ॥
Nānak ṯa▫o mokẖanṯar pāhi.
O Nanak, then, one obtains salvation.
ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥
Juj mėh jor cẖẖalī cẖanḏrāval kānĥ krisan jāḏam bẖa▫i▫ā.
In the Jujar Veda, Kaan Krishna of the Yaadva tribe seduced Chandraavali by force.
ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥
Pārjāṯ gopī lai ā▫i▫ā binḏrāban mėh rang kī▫ā.
He brought the Elysian Tree for his milk-maid, and revelled in Brindaaban.
ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥
Kal mėh beḏ atharbaṇ hū▫ā nā▫o kẖuḏā▫ī alhu bẖa▫i▫ā.
In the Dark Age of Kali Yuga, the Atharva Veda became prominent; Allah became the Name of God.
ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥
Nīl basṯar le kapṛe pahire ṯurak paṯẖāṇī amal kī▫ā.
Men began to wear blue robes and garments; Turks and Pat'haans assumed power.
ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥
Cẖāre veḏ ho▫e sacẖiār.
The four Vedas each claim to be true.
ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥
Paṛėh guṇėh ṯinĥ cẖār vīcẖār.
Reading and studying them, four doctrines are found.
ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥
Bẖā▫o bẖagaṯ kar nīcẖ saḏā▫e.
With loving devotional worship, abiding in humility,
ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥
Ŧa▫o Nānak mokẖanṯar pā▫e. ॥2॥
O Nanak, salvation is attained. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥
Saṯgur vitahu vāri▫ā jiṯ mili▫ai kẖasam samāli▫ā.
I am a sacrifice to the True Guru; meeting Him, I have come to cherish the Lord Master.
ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨੇਤ੍ਰੀ ਜਗਤੁ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥
Jin kar upḏes gi▫ān anjan ḏī▫ā inĥī neṯrī jagaṯ nihāli▫ā.
He has taught me and given me the healing ointment of spiritual wisdom, and with these eyes, I behold the world.
ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥
Kẖasam cẖẖod ḏūjai lage dube se vaṇjāri▫ā.
Those dealers who abandon their Lord and Master and attach themselves to another, are drowned.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥
Saṯgurū hai bohithā virlai kinai vīcẖāri▫ā.
The True Guru is the boat, but few are those who realize this.
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧੩॥
Kar kirpā pār uṯāri▫ā. ॥13॥
Granting His Grace, He carries them across. ॥13॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥
Simmal rukẖ sarā▫irā aṯ ḏīragẖ aṯ mucẖ.
The simmal tree is straight as an arrow; it is very tall, and very thick.
ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥
O▫e jė āvahi ās kar jāhi nirāse kiṯ.
But those birds which visit it hopefully, depart disappointed.
ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ ॥
Fal fike ful bakbake kamm na āvahi paṯ.
Its fruits are tasteless, its flowers are nauseating, and its leaves are useless.
ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥
Miṯẖaṯ nīvī nānkā guṇ cẖang▫ā▫ī▫ā ṯaṯ.
Sweetness and humility, O Nanak, are the essence of virtue and goodness.
ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥
Sabẖ ko nivai āp ka▫o par ka▫o nivai na ko▫e.
Everyone bows down to himself; no one bows down to another.
ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥
Ḏẖar ṯārājū ṯolī▫ai nivai so ga▫urā ho▫e.
When something is placed on the balancing scale and weighed, the side which descends is heavier.
ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥
Aprāḏẖī ḏūṇā nivai jo hanṯā miragāhi.
The sinner, like the deer hunter, bows down twice as much.
ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥
Sīs nivā▫i▫ai ki▫ā thī▫ai jā riḏai kusuḏẖe jāhi. ॥1॥
But what can be achieved by bowing the head, when the heart is impure? ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥
Paṛ pusṯak sanḏẖi▫ā bāḏaʼn.
You read your books and say your prayers, and then engage in debate;
ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥
Sil pūjas bagul samāḏẖaʼn.
you worship stones and sit like a stork, pretending to be in Samaadhi.
ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥
Mukẖ jẖūṯẖ bibẖūkẖaṇ sāraʼn.
With your mouth you utter falsehood, and you adorn yourself with precious decorations;
ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥
Ŧaraipāl ṯihāl bicẖāraʼn.
you recite the three lines of the Gayatri three times a day.
ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥
Gal mālā ṯilak lilātaʼn.
Around your neck is a rosary, and on your forehead is a sacred mark;
ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥
Ḏu▫e ḏẖoṯī basṯar kapātaʼn.
upon your head is a turban, and you wear two loin cloths.
ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥
Je jāṇas barahmaʼn karmaʼn.
If you knew the nature of God,
ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥
Sabẖ fokat niscẖa▫o karmaʼn.
you would know that all of these beliefs and rituals are in vain.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ ॥
Kaho Nānak nihcẖa▫o ḏẖi▫āvai.
Says Nanak, meditate with deep faith;
ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥
viṇ saṯgur vāt na pāvai. ॥2॥
without the True Guru, no one finds the Way. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥
Kapaṛ rūp suhāvaṇā cẖẖad ḏunī▫ā anḏar jāvṇā.
Abandoning the world of beauty, and beautiful clothes, one must depart.
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥
Manḏā cẖanga āpṇā āpe hī kīṯā pāvṇā.
He obtains the rewards of his good and bad deeds.
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥
Hukam kī▫e man bẖāvḏe rāhi bẖīṛai agai jāvṇā.
He may issue whatever commands he wishes, but he shall have to take to the narrow path hereafter.


Previous Page Asa di var Page 8 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.