FANDOM


Previous page
Asa di var Page 5 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 467

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 467


ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥
Onĥī manḏai pair na rakẖi▫o kar sukariṯ ḏẖaram kamā▫i▫ā.
They do not place their feet in sin, but do good deeds and live righteously in Dharma.
ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥
Onĥī ḏunī▫ā ṯoṛe banḏẖnā ann pāṇī thoṛā kẖā▫i▫ā.
They burn away the bonds of the world, and eat a simple diet of grain and water.
ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
Ŧūʼn bakẖsīsī aglā niṯ ḏevėh cẖaṛėh savā▫i▫ā.
You are the Great Forgiver; You give continually, more and more each day.
ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥
vadi▫ā▫ī vadā pā▫i▫ā. ॥7॥
By His greatness, the Great Lord is obtained. ॥7॥


ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥
Purkẖāʼn birkẖāʼn ṯīrthāʼn ṯatāʼn megẖāʼn kẖeṯāʼnh.
Men, trees, sacred shrines of pilgrimage, banks of sacred rivers, clouds, fields,
ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥
Ḏīpāʼn lo▫āʼn mandlāʼn kẖandāʼn varbẖandāʼnh.
islands, continents, worlds, solar systems, and universes;
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ॥
Andaj jeraj uṯ▫bẖujāʼn kẖāṇī seṯjāʼnh.
the four sources of creation - born of eggs, born of the womb, born of the earth and born of sweat;
ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥
So miṯ jāṇai nānkā sarāʼn merāʼn janṯāh.
oceans, mountains, and all beings - O Nanak, He alone knows their condition.
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥
Nānak janṯ upā▫e kai sammāle sabẖnāh.
O Nanak, having created the living beings, He cherishes them all.
ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ॥
Jin karṯai karṇā kī▫ā cẖinṯā bẖė karṇī ṯāh.
The Creator who created the creation, takes care of it as well.
ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥
So karṯā cẖinṯā kare jin upā▫i▫ā jag.
He, the Creator who formed the world, cares for it.
ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥
Ŧis johārī su▫asaṯ ṯis ṯis ḏībāṇ abẖag.
Unto Him I bow and offer my reverence; His Royal Court is eternal.
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗੁ ॥੧॥
Nānak sacẖe nām bin ki▫ā tikā ki▫ā ṯag. ॥1॥
O Nanak, without the True Name, of what use is the frontal mark of the Hindus, or their sacred thread? ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥
Lakẖ nekī▫ā cẖang▫ā▫ī▫ā lakẖ punnā parvāṇ.
Hundreds of thousands of virtues and good actions, and hundreds of thousands of blessed charities,
ਲਖ ਤਪ ਉਪਰਿ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥
Lakẖ ṯap upar ṯīrthāʼn sahj jog bebāṇ.
hundreds of thousands of penances at sacred shrines, and the practice of Sehj Yoga in the wilderness,
ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾਣ ॥
Lakẖ sūrṯaṇ sangrām raṇ mėh cẖẖutėh parāṇ.
hundreds of thousands of courageous actions and giving up the breath of life on the field of battle,
ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਅਹਿ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
Lakẖ surṯī lakẖ gi▫ān ḏẖi▫ān paṛī▫ah pāṯẖ purāṇ.
hundreds of thousands of divine understandings, hundreds of thousands of divine wisdoms and meditations and readings of the Vedas and the Puraanas -
ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥
Jin karṯai karṇā kī▫ā likẖi▫ā āvaṇ jāṇ.
before the Creator who created the creation, and who ordained coming and going,
ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥
Nānak maṯī mithi▫ā karam sacẖā nīsāṇ. ॥2॥
O Nanak, all these things are false. True is the Insignia of His Grace. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥
Sacẖā sāhib ek ṯūʼn jin sacẖo sacẖ varṯā▫i▫ā.
You alone are the True Lord. The Truth of Truths is pervading everywhere.
ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਤਾ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥
Jis ṯūʼn ḏėh ṯis milai sacẖ ṯā ṯinĥī sacẖ kamā▫i▫ā.
He alone receives the Truth, unto whom You give it; then, he practices Truth.
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥
Saṯgur mili▫ai sacẖ pā▫i▫ā jinĥ kai hirḏai sacẖ vasā▫i▫ā.
Meeting the True Guru, Truth is found. In His Heart, Truth is abiding.
ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹ੍ਹੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Mūrakẖ sacẖ na jāṇanĥī manmukẖī janam gavā▫i▫ā.
The fools do not know the Truth. The self-willed manmukhs waste their lives away in vain.
ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥
vicẖ ḏunī▫ā kāhe ā▫i▫ā. ॥8॥
Why have they even come into the world? ॥8॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥
Paṛ paṛ gadī laḏī▫ah paṛ paṛ bẖarī▫ah sāth.
You may read and read loads of books; you may read and study vast multitudes of books.
ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ ॥
Paṛ paṛ beṛī pā▫ī▫ai paṛ paṛ gadī▫ah kẖāṯ.
You may read and read boat-loads of books; you may read and read and fill pits with them.
ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥
Paṛī▫ah jeṯe baras baras paṛī▫ah jeṯe mās.
You may read them year after year; you may read them as many months are there are.
ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥
Paṛī▫ai jeṯī ārjā paṛī▫ah jeṯe sās.
You may read them all your life; you may read them with every breath.
ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥
Nānak lekẖai ik gal hor ha▫umai jẖakẖ▫ṇā jẖākẖ. ॥1॥
O Nanak, only one thing is of any account: everything else is useless babbling and idle talk in ego. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ ॥
Likẖ likẖ paṛi▫ā.
The more one write and reads,
ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥
Ŧeṯā kaṛi▫ā.
the more one burns.
ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ॥
Baho ṯirath bẖavi▫ā.
The more one wanders at sacred shrines of pilgrimage,
ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ॥
Ŧeṯo lavi▫ā.
the more one talks uselessly.
ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥
Baho bẖekẖ kī▫ā ḏehī ḏukẖ ḏī▫ā.
The more one wears religious robes, the more pain he causes his body.
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥
Saho ve jī▫ā apṇā kī▫ā.
O my soul, you must endure the consequences of your own actions.
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Ann na kẖā▫i▫ā sāḏ gavā▫i▫ā.
One who does not eat the corn, misses out on the taste.
ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥
Baho ḏukẖ pā▫i▫ā ḏūjā bẖā▫i▫ā.
One obtains great pain, in the love of duality.
ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਪਹਿਰੈ ॥
Basṯar na pahirai.
One who does not wear any clothes,
ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਹਰੈ ॥
Ahinis kahrai.
suffers night and day.
ਮੋਨਿ ਵਿਗੂਤਾ ॥
Mon vigūṯā.
Through silence, he is ruined.
ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੂਤਾ ॥
Ki▫o jāgai gur bin sūṯā.
How can the sleeping one be awakened without the Guru?
ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ॥
Pag upeṯāṇā.
One who goes barefoot
ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥
Apṇā kī▫ā kamāṇā.
suffers by his own actions.
ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥
Al mal kẖā▫ī sir cẖẖā▫ī pā▫ī.
One who eats filth and throws ashes on his head -
ਮੂਰਖਿ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
Mūrakẖ anḏẖai paṯ gavā▫ī.
the blind fool loses his honor.
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥
viṇ nāvai kicẖẖ thā▫e na pā▫ī.
Without the Name, nothing is of any use.
ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥
Rahai bebāṇī maṛī masāṇī.
One who lives in the wilderness, in cemetaries and cremation grounds -
ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥
Anḏẖ na jāṇai fir pacẖẖuṯāṇī.
that blind man does not know the Lord; he regrets and repents in the end.
Previous Page Asa di var Page 5 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.