FANDOM


Previous page
Asa di var Page 4 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 466

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 466


ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥
Sūkẖam mūraṯ nām niranjan kā▫i▫ā kā ākār.
But to the subtle image of the Immaculate Name, they apply the form of a body.
ਸਤੀਆ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Saṯī▫ā man sanṯokẖ upjai ḏeṇai kai vīcẖār.
In the minds of the virtuous, contentment is produced, thinking about their giving.
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
Ḏe ḏe mangėh sahsā gūṇā sobẖ kare sansār.
They give and give, but ask a thousand-fold more, and hope that the world will honor them.
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥
Cẖorā jārā ṯai kūṛi▫ārā kẖārābā vekār.
The thieves, adulterers, perjurers, evil-doers and sinners -
ਇਕਿ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਹਿ ਐਥਾਊ ਤਿਨਾ ਭਿ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥
Ik hoḏā kẖā▫e cẖalėh aithā▫ū ṯinā bẖė kā▫ī kār.
after using up what good karma they had, they depart; have they done any good deeds here at all?
ਜਲਿ ਥਲਿ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥
Jal thal jī▫ā purī▫ā lo▫ā ākārā ākār.
There are beings and creatures in the water and on the land, in the worlds and universes, form upon form.
ਓਇ ਜਿ ਆਖਹਿ ਸੁ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ ਤਿਨਾ ਭਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥
O▫e jė ākẖahi so ṯūʼnhai jāṇėh ṯinā bẖė ṯerī sār.
Whatever they say, You know; You care for them all.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥
Nānak bẖagṯā bẖukẖ sālāhaṇ sacẖ nām āḏẖār.
O Nanak, the hunger of the devotees is to praise You; the True Name is their only support.
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ॥੧॥
Saḏā anand rahėh ḏin rāṯī guṇvanṯi▫ā pā cẖẖār. ॥1॥
They live in eternal bliss, day and night; they are the dust of the feet of the virtuous. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਮ੍ਹ੍ਹਿਆਰ ॥
Mitī musalmān kī peṛai pa▫ī kumĥi▫ār.
The clay of the Muslim's grave becomes clay for the potter's wheel.
ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥
Gẖaṛ bẖāʼnde itā kī▫ā jalḏī kare pukār.
Pots and bricks are fashioned from it, and it cries out as it burns.
ਜਲਿ ਜਲਿ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ॥
Jal jal rovai bapuṛī jẖaṛ jẖaṛ pavėh angi▫ār.
The poor clay burns, burns and weeps, as the fiery coals fall upon it.
ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥
Nānak jin karṯai kāraṇ kī▫ā so jāṇai karṯār. ॥2॥
O Nanak, the Creator created the creation; the Creator Lord alone knows. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
Bin saṯgur kinai na pā▫i▫o bin saṯgur kinai na pā▫i▫ā.
Without the True Guru, no one has obtained the Lord; without the True Guru, no one has obtained the Lord.
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥
Saṯgur vicẖ āp rakẖi▫on kar pargat ākẖ suṇā▫i▫ā.
He has placed Himself within the True Guru; revealing Himself, He declares this openly.
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
Saṯgur mili▫ai saḏā mukaṯ hai jin vicẖahu moh cẖukā▫i▫ā.
Meeting the True Guru, eternal liberation is obtained; He has banished attachment from within.
ਉਤਮੁ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
Uṯam ehu bīcẖār hai jin sacẖe si▫o cẖiṯ lā▫i▫ā.
This is the highest thought, that one's consciousness is attached to the True Lord.
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥
Jagjīvan ḏāṯā pā▫i▫ā. ॥6॥
Thus the Lord of the World, the Great Giver is obtained. ॥6॥


ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ ā▫i▫ā ha▫o vicẖ ga▫i▫ā.
In ego they come, and in ego they go.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੁਆ ॥
Ha▫o vicẖ jammi▫ā ha▫o vicẖ mu▫ā.
In ego they are born, and in ego they die.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਦਿਤਾ ਹਉ ਵਿਚਿ ਲਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ ḏiṯā ha▫o vicẖ la▫i▫ā.
In ego they give, and in ego they take.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ kẖati▫ā ha▫o vicẖ ga▫i▫ā.
In ego they earn, and in ego they lose.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਚਿਆਰੁ ਕੂੜਿਆਰੁ ॥
Ha▫o vicẖ sacẖiār kūṛi▫ār.
In ego they become truthful or false.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Ha▫o vicẖ pāp punn vīcẖār.
In ego they reflect on virtue and sin.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੁ ॥
Ha▫o vicẖ narak surag avṯār.
In ego they go to heaven or hell.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਹਸੈ ਹਉ ਵਿਚਿ ਰੋਵੈ ॥
Ha▫o vicẖ hasai ha▫o vicẖ rovai.
In ego they laugh, and in ego they weep.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿਚਿ ਧੋਵੈ ॥
Ha▫o vicẖ bẖarī▫ai ha▫o vicẖ ḏẖovai.
In ego they become dirty, and in ego they are washed clean.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥
Ha▫o vicẖ jāṯī jinsī kẖovai.
In ego they lose social status and class.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਿਆਣਾ ॥
Ha▫o vicẖ mūrakẖ ha▫o vicẖ si▫āṇā.
In ego they are ignorant, and in ego they are wise.
ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥
Mokẖ mukaṯ kī sār na jāṇā.
They do not know the value of salvation and liberation.
ਹਉ ਵਿਚਿ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਛਾਇਆ ॥
Ha▫o vicẖ mā▫i▫ā ha▫o vicẖ cẖẖā▫i▫ā.
In ego they love Maya, and in ego they are kept in darkness by it.
ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ॥
Ha▫umai kar kar janṯ upā▫i▫ā.
Living in ego, mortal beings are created.
ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥
Ha▫umai būjẖai ṯā ḏar sūjẖai.
When one understands ego, then the Lord's gate is known.
ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ਲੂਝੈ ॥
Gi▫ān vihūṇā kath kath lūjẖai.
Without spiritual wisdom, they babble and argue.
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੁ ॥
Nānak hukmī likī▫ai lekẖ.
O Nanak, by the Lord's Command, destiny is recorded.
ਜੇਹਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥੧॥
Jehā vekẖėh ṯehā vekẖ. ॥1॥
As the Lord sees us, so are we seen. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥
Ha▫umai ehā jāṯ hai ha▫umai karam kamāhi.
This is the nature of ego, that people perform their actions in ego.
ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥
Ha▫umai e▫ī banḏẖnā fir fir jonī pāhi.
This is the bondage of ego, that time and time again, they are reborn.
ਹਉਮੈ ਕਿਥਹੁ ਊਪਜੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਇਹ ਜਾਇ ॥
Ha▫umai kithhu ūpjai kiṯ sanjam ih jā▫e.
Where does ego come from? How can it be removed?
ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥
Ha▫umai eho hukam hai pa▫i▫ai kiraṯ firāhi.
This ego exists by the Lord's Order; people wander according to their past actions.
ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥
Ha▫umai ḏīragẖ rog hai ḏārū bẖī is māhi.
Ego is a chronic disease, but it contains its own cure as well.
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ॥
Kirpā kare je āpṇī ṯā gur kā sabaḏ kamāhi.
If the Lord grants His Grace, one acts according to the Teachings of the Guru's Shabad.
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥
Nānak kahai suṇhu janhu iṯ sanjam ḏukẖ jāhi. ॥2॥
Nanak says, listen, people: in this way, troubles depart. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥
Sev kīṯī sanṯokẖī▫īʼn jinĥī sacẖo sacẖ ḏẖi▫ā▫i▫ā.
Those who serve are content. They meditate on the Truest of the True.
Previous Page Asa di var Page 4 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.