FANDOM


Previous page
Asa di var Page 2 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 464

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 464


ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਉਣੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ ॥
vismāḏ pa▫uṇ vismāḏ pāṇī.
Wonderful is the wind, wonderful is the water.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਹਿ ਵਿਡਾਣੀ ॥
vismāḏ agnī kẖedėh vidāṇī.
Wonderful is fire, which works wonders.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ ॥
vismāḏ ḏẖarṯī vismāḏ kẖāṇī.
Wonderful is the earth, wonderful the sources of creation.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਦਿ ਲਗਹਿ ਪਰਾਣੀ ॥
vismāḏ sāḏ lagėh parāṇī.
Wonderful are the tastes to which mortals are attached.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵਿਜੋਗੁ ॥
vismāḏ sanjog vismāḏ vijog.
Wonderful is union, and wonderful is separation.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੋਗੁ ॥
vismāḏ bẖukẖ vismāḏ bẖog.
Wonderful is hunger, wonderful is satisfaction.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਿਫਤਿ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਲਾਹ ॥
vismāḏ sifaṯ vismāḏ sālāh.
Wonderful is His Praise, wonderful is His adoration.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰਾਹ ॥
vismāḏ ujẖaṛ vismāḏ rāh.
Wonderful is the wilderness, wonderful is the path.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੂਰਿ ॥
vismāḏ neṛai vismāḏ ḏūr.
Wonderful is closeness, wonderful is distance.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ॥
vismāḏ ḏekẖai hājrā hajūr.
How wonderful to behold the Lord, ever-present here.
ਵੇਖਿ ਵਿਡਾਣੁ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ ॥
vekẖ vidāṇ rahi▫ā vismāḏ.
Beholding His wonders, I am wonder-struck.
ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ॥੧॥
Nānak bujẖaṇ pūrai bẖāg. ॥1॥
O Nanak, those who understand this are blessed with perfect destiny. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਕੁਦਰਤਿ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤਿ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
Kuḏraṯ ḏisai kuḏraṯ suṇī▫ai kuḏraṯ bẖa▫o sukẖ sār.
By His Power we see, by His Power we hear; by His Power we have fear, and the essence of happiness.
ਕੁਦਰਤਿ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ॥
Kuḏraṯ pāṯālī ākāsī kuḏraṯ sarab ākār.
By His Power the nether worlds exist, and the Akaashic ethers; by His Power the entire creation exists.
ਕੁਦਰਤਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Kuḏraṯ veḏ purāṇ kaṯebā kuḏraṯ sarab vīcẖār.
By His Power the Vedas and the Puraanas exist, and the Holy Scriptures of the Jewish, Christian and Islamic religions. By His Power all deliberations exist.
ਕੁਦਰਤਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਣੁ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ ॥
Kuḏraṯ kẖāṇā pīṇā painĥaṇ kuḏraṯ sarab pi▫ār.
By His Power we eat, drink and dress; by His Power all love exists. -
ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤਿ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥
Kuḏraṯ jāṯī jinsī rangī kuḏraṯ jī▫a jahān.
By His Power come the species of all kinds and colors; by His Power the living beings of the world exist.
ਕੁਦਰਤਿ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਤਿ ਬਦੀਆ ਕੁਦਰਤਿ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
Kuḏraṯ nekī▫ā kuḏraṯ baḏī▫ā kuḏraṯ mān abẖimān.
By His Power virtues exist, and by His Power vices exist. By His Power come honor and dishonor.
ਕੁਦਰਤਿ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕੁਦਰਤਿ ਧਰਤੀ ਖਾਕੁ ॥
Kuḏraṯ pa▫uṇ pāṇī baisanṯar kuḏraṯ ḏẖarṯī kẖāk.
By His Power wind, water and fire exist; by His Power earth and dust exist.
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੂੰ ਕਾਦਿਰੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥
Sabẖ ṯerī kuḏraṯ ṯūʼn kāḏir karṯā pākī nā▫ī pāk.
Everything is in Your Power, Lord; You are the all-powerful Creator. Your Name is the Holiest of the Holy.
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ ॥੨॥
Nānak hukmai anḏar vekẖai varṯai ṯāko ṯāk. ॥2॥
O Nanak, through the Command of His Will, He beholds and pervades the creation; He is absolutely unrivalled. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਭੋਗ ਭੋਗਿ ਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮੜਿ ਭਉਰੁ ਸਿਧਾਇਆ ॥
Āpīnĥai bẖog bẖog kai ho▫e bẖasmaṛ bẖa▫ur siḏẖā▫i▫ā.
Enjoying his pleasures, one is reduced to a pile of ashes, and the soul passes away.
ਵਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰੁ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥
vadā ho▫ā ḏunīḏār gal sangal gẖaṯ cẖalā▫i▫ā.
He may be great, but when he dies, the chain is thrown around his neck, and he is led away.
ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰਿ ਸਮਝਾਇਆ ॥
Agai karṇī kīraṯ vācẖī▫ai bahi lekẖā kar samjẖā▫i▫ā.
There, his good and bad deeds are added up; sitting there, his account is read.
ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ ਹੁਣਿ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂਆਇਆ ॥
Thā▫o na hovī pa▫uḏī▫ī huṇ suṇī▫ai ki▫ā rū▫ā▫i▫ā.
He is whipped, but finds no place of rest, and no one hears his cries of pain.
ਮਨਿ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥
Man anḏẖai janam gavā▫i▫ā. ॥3॥
The blind man has wasted his life away. ॥3॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥
Bẖai vicẖ pavaṇ vahai saḏvā▫o.
In the Fear of God, the wind and breezes ever blow.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
Bẖai vicẖ cẖalėh lakẖ ḏarī▫ā▫o.
In the Fear of God, thousands of rivers flow.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਅਗਨਿ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰਿ ॥
Bẖai vicẖ agan kadẖai vegār.
In the Fear of God, fire is forced to labor.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰਿ ॥
Bẖai vicẖ ḏẖarṯī ḏabī bẖār.
In the Fear of God, the earth is crushed under its burden.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਇੰਦੁ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰਿ ॥
Bẖai vicẖ inḏ firai sir bẖār.
In the Fear of God, the clouds move across the sky.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ॥
Bẖai vicẖ rājā ḏẖaram ḏu▫ār.
In the Fear of God, the Righteous Judge of Dharma stands at His Door.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ ॥
Bẖai vicẖ sūraj bẖai vicẖ cẖanḏ.
In the Fear of God, the sun shines, and in the Fear of God, the moon reflects.
ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Koh karoṛī cẖalaṯ na anṯ.
They travel millions of miles, endlessly.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਸਿਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥
Bẖai vicẖ siḏẖ buḏẖ sur nāth.
In the Fear of God, the Siddhas exist, as do the Buddhas, the demi-gods and Yogis.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥
Bẖai vicẖ ādāṇe ākās.
In the Fear of God, the Akaashic ethers are stretched across the sky.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥
Bẖai vicẖ joḏẖ mahābal sūr.
In the Fear of God, the warriors and the most powerful heroes exist.
ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ॥
Bẖai vicẖ āvahi jāvėh pūr.
In the Fear of God, multitudes come and go.
ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ॥
Sagli▫ā bẖa▫o likẖi▫ā sir lekẖ.
God has inscribed the Inscription of His Fear upon the heads of all.
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥੧॥
Nānak nirbẖa▫o nirankār sacẖ ek. ॥1॥
O Nanak, the Fearless Lord, the Formless Lord, the True Lord, is One. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥
Nānak nirbẖa▫o nirankār hor keṯe rām ravāl.
O Nanak, the Lord is fearless and formless; myriads of others, like Rama, are mere dust before Him.
ਕੇਤੀਆ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥
Keṯī▫ā kanĥ kahāṇī▫ā keṯe beḏ bīcẖār.
There are so many stories of Krishna, so many who reflect over the Vedas.
ਕੇਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਿ ਮੁੜਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ॥
Keṯe nacẖėh mangṯe giṛ muṛ pūrėh ṯāl.
So many beggars dance, spinning around to the beat.
ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਹਿ ਆਇ ਕਢਹਿ ਬਾਜਾਰ ॥
Bājārī bājār mėh ā▫e kadẖėh bājār.
The magicians perform their magic in the market place, creating a false illusion.
ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ ॥
Gāvahi rāje rāṇī▫ā bolėh āl paṯāl.
They sing as kings and queens, and speak of this and that.
ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥
Lakẖ taki▫ā ke munḏ▫ṛe lakẖ taki▫ā ke hār.
They wear earrings, and necklaces worth thousands of dollars.
ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਪਾਈਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵਹਿ ਛਾਰ ॥
Jiṯ ṯan pā▫ī▫ah nānkā se ṯan hovėh cẖẖār.
Those bodies on which they are worn, O Nanak, those bodies turn to ashes.
Previous Page Asa di var Page 2 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.