FANDOM


Previous page
Asa di var Page 13 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 475

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 475


ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ॥੧॥
Nānak sā karmāṯ sāhib ṯuṯẖai jo milai. ॥1॥
O Nanak, that is the most wonderful gift, which is received from the Lord, when He is totally pleased. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥
Ėh kinehī cẖākrī jiṯ bẖa▫o kẖasam na jā▫e.
What sort of service is this, by which the fear of the Lord Master does not depart?
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਢੀਐ ਜਿ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥
Nānak sevak kādẖī▫ai jė seṯī kẖasam samā▫e. ॥2॥
O Nanak, he alone is called a servant, who merges with the Lord Master. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਰਿ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
Nānak anṯ na jāpnĥī har ṯā ke pārāvār.
O Nanak, the Lord's limits cannot be known; He has no end or limitation.
ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥
Āp karā▫e sākẖ▫ṯī fir āp karā▫e mār.
He Himself creates, and then He Himself destroys.
ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਕਿ ਤੁਰੀ ਚੜਹਿ ਬਿਸੀਆਰ ॥
Iknĥā galī janjīrī▫ā ik ṯurī cẖaṛėh bisī▫ār.
Some have chains around their necks, while some ride on many horses.
ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਹਉ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥
Āp karā▫e kare āp ha▫o kai si▫o karī pukār.
He Himself acts, and He Himself causes us to act. Unto whom should I complain?
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਫਿਰਿ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥
Nānak karṇā jin kī▫ā fir ṯis hī karṇī sār. ॥23॥
O Nanak, the One who created the creation - He Himself takes care of it. ॥23॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨੁ ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਦੇਇ ॥
Āpe bẖāʼnde sāji▫an āpe pūraṇ ḏe▫e.
He Himself fashioned the vessel of the body, and He Himself fills it.
ਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਕਿ ਚੁਲ੍ਹ੍ਹੈ ਰਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਚੜੇ ॥
Iknĥī ḏuḏẖ samā▫ī▫ai ik cẖulĥai rėhniĥ cẖaṛe.
Into some, milk is poured, while others remain on the fire.
ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਇਕਿ ਉਪਰਿ ਰਹਨਿ ਖੜੇ ॥
Ik nihālī pai savniĥ ik upar rahan kẖaṛe.
Some lie down and sleep on soft beds, while others remain watchful.
ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੧॥
Ŧinĥā savāre nānkā jinĥ ka▫o naḏar kare. ॥1॥
He adorns those, O Nanak, upon whom He casts His Glance of Grace. ॥1॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪਿ ਜਾਈ ਭਿ ਰਖੈ ਆਪਿ ॥
Āpe sāje kare āp jā▫ī bẖė rakẖai āp.
He Himself creates and fashions the world, and He Himself keeps it in order.
ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
Ŧis vicẖ janṯ upā▫e kai ḏekẖai thāp uthāp.
Having created the beings within it, He oversees their birth and death.
ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥੨॥
Kis no kahī▫ai nānkā sabẖ kicẖẖ āpe āp. ॥2॥
Unto whom should we speak, O Nanak, when He Himself is all-in-all? ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਵਡੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
vade kī▫ā vaḏi▫ā▫ī▫ā kicẖẖ kahṇā kahaṇ na jā▫e.
The description of the greatness of the Great Lord cannot be described.
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮੁ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥
So karṯā kāḏar karīm ḏe jī▫ā rijak sambāhi.
He is the Creator, all-lowerful and benevolent; He gives sustenance to all beings.
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰਿ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਇ ॥
Sā▫ī kār kamāvṇī ḏẖur cẖẖodī ṯinnai pā▫e.
The mortal does that work, which has been pre-destined from the very beginning.
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
Nānak ekī bāhrī hor ḏūjī nāhī jā▫e.
O Nanak, except for the One Lord, there is no other place at all.
ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ
So kare jė ṯisai rajā▫e. ॥24॥1॥ suḏẖu
He does whatever He wills. ॥24॥1॥ SudhPrevious Page Asa di var Page 13 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.