FANDOM


Previous page
Asa di var Page 11 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 473

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 473


ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਡਾ ਕਰਿ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਡੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥
Saṯgur vadā kar salāhī▫ai jis vicẖ vadī▫ā vaḏi▫ā▫ī▫ā.
Praise the Great True Guru; within Him is the greatest greatness.
ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥
Sėh mele ṯā naḏrī ā▫ī▫ā.
When the Lord causes us to meet the Guru, then we come to see them.
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈਆ ॥
Jā ṯis bẖāṇā ṯā man vasā▫ī▫ā.
When it pleases Him, they come to dwell in our minds.
ਕਰਿ ਹੁਕਮੁ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ ਧਰਿ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰਿ ਕਢੀਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ॥
Kar hukam masṯak hath ḏẖar vicẖahu mār kadẖī▫ā buri▫ā▫ī▫ā.
By His Command, when He places His hand on our foreheads, wickedness departs from within.
ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥
Sėh ṯuṯẖai na▫o niḏẖ pā▫ī▫ā. ॥18॥
When the Lord is thoroughly pleased, the nine treasures are obtained. ॥18॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਪਿ ਹੋਇ ਸੁਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
Pahilā sucẖā āp ho▫e sucẖai baiṯẖā ā▫e.
First, purifying himself, the Brahmin comes and sits in his purified enclosure.
ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਖਿਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਭਿਟਿਓ ਜਾਇ ॥
Sucẖe agai rakẖi▫on ko▫e na bẖiti▫o jā▫e.
The pure foods, which no one else has touched, are placed before him.
ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਵਿਆ ਲਗਾ ਪੜਣਿ ਸਲੋਕੁ ॥
Sucẖā ho▫e kai jevi▫ā lagā paṛaṇ salok.
Being purified, he takes his food, and begins to read his sacred verses.
ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦੋਖੁ ॥
Kuhthī jā▫ī sati▫ā kis ehu lagā ḏokẖ.
But it is then thrown into a filthy place - whose fault is this?
ਅੰਨੁ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰੁ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਘਿਰਤੁ ॥
Ann ḏevṯā pāṇī ḏevṯā baisanṯar ḏevṯā lūṇ panjvā pā▫i▫ā gẖiraṯ.
The corn is sacred, the water is sacred; the fire and salt are sacred as well; when the fifth thing, the ghee, is added,
ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕੁ ਪਵਿਤੁ ॥
Ŧā ho▫ā pāk paviṯ.
then the food becomes pure and sanctified.
ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨੁ ਗਡਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤੁ ॥
Pāpī si▫o ṯan gadi▫ā thukā pa▫ī▫ā ṯiṯ.
Coming into contact with the sinful human body, the food becomes so impure that is is spat upon.
ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹਿ ॥
Jiṯ mukẖ nām na ūcẖrahi bin nāvai ras kẖāhi.
That mouth which does not chant the Naam, and without the Name eats tasty foods -
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤੁ ਮੁਖਿ ਥੁਕਾ ਪਾਹਿ ॥੧॥
Nānak evai jāṇī▫ai ṯiṯ mukẖ thukā pāhi. ॥1॥
O Nanak, know this: such a mouth is to be spat upon. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:

ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥
Bẖandahu hovai ḏosṯī bẖandahu cẖalai rāhu.
Woman becomes his friend; through woman, the future generations come.
ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥
Bẖand mu▫ā bẖand bẖālī▫ai bẖand hovai banḏẖān.
When his woman dies, he seeks another woman; to woman he is bound.
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥
So ki▫o manḏā ākẖī▫ai jiṯ jamėh rājān.
So why call her bad? From her, kings are born.
ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥
Bẖandahu hī bẖand ūpjai bẖandai bājẖ na ko▫e.
From woman, woman is born; without woman, there would be no one at all.
ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
Nānak bẖandai bāhrā eko sacẖā so▫e.
O Nanak, only the True Lord is without a woman.
ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰਿ ॥
Jiṯ mukẖ saḏā salāhī▫ai bẖāgā raṯī cẖār.
That mouth which praises the Lord continually is blessed and beautiful.
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੨॥
Nānak ṯe mukẖ ūjle ṯiṯ sacẖai ḏarbār. ॥2॥
O Nanak, those faces shall be radiant in the Court of the True Lord. ॥2॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣਿ ਕਢੀਐ ॥
Sabẖ ko ākẖai āpṇā jis nāhī so cẖuṇ kadẖī▫ai.
All call You their own, Lord; one who does not own You, is picked up and thrown away.
ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ॥
Kīṯā āpo āpṇā āpe hī lekẖā sandẖī▫ai.
Everyone receives the rewards of his own actions; his account is adjusted accordingly.
ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤੁ ਜਗਿ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਬਿ ਹੰਢੀਐ ॥
Jā rahṇā nāhī aiṯ jag ṯā kā▫iṯ gārab handẖī▫ai.
Since one is not destined to remain in this world anyway, why should he ruin himself in pride?
ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪੜਿ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥
Manḏā kisai na ākẖī▫ai paṛ akẖar eho bujẖī▫ai.
Do not call anyone bad; read these words, and understand.
ਮੂਰਖੈ ਨਾਲਿ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥੧੯॥
Mūrkẖai nāl na lujẖī▫ai. ॥19॥
Don't argue with fools. ॥19॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥
Nānak fikai boli▫ai ṯan man fikā ho▫e.
O Nanak, speaking insipid words, the body and mind become insipid.
ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਇ ॥
Fiko fikā saḏī▫ai fike fikī so▫e.
He is called the most insipid of the insipid; the most insipid of the insipid is his reputation.
ਫਿਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਹਿ ਥੁਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਇ ॥
Fikā ḏargėh satī▫ai muhi thukā fike pā▫e.
The insipid person is discarded in the Court of the Lord, and the insipid one's face is spat upon.
ਫਿਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥
Fikā mūrakẖ ākẖī▫ai pāṇā lahai sajā▫e. ॥1॥
The insipid one is called a fool; he is beaten with shoes in punishment. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਅੰਦਰਹੁ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਫੈਲੁ ॥
Anḏrahu jẖūṯẖe paij bāhar ḏunī▫ā anḏar fail.
Those who are false within, and honorable on the outside, are very common in this world.
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥
Aṯẖsaṯẖ ṯirath je nāvėh uṯrai nāhī mail.
Even though they may bathe at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage, still, their filth does not depart.
ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਟੁ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ ਗੁਦੜੁ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥
Jinĥ pat anḏar bāhar guḏaṛ ṯe bẖale sansār.
Those who have silk on the inside and rags on the outside, are the good ones in this world.
ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨ੍ਹ੍ਹੇ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Ŧinĥ nehu lagā rab seṯī ḏekẖnĥe vīcẖār.
They embrace love for the Lord, and contemplate beholding Him.
ਰੰਗਿ ਹਸਹਿ ਰੰਗਿ ਰੋਵਹਿ ਚੁਪ ਭੀ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥
Rang hasėh rang rovėh cẖup bẖī kar jāhi.
In the Lord's Love, they laugh, and in the Lord's Love, they weep, and also keep silent.
ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥
Parvāh nāhī kisai kerī bājẖ sacẖe nāh.
They do not care for anything else, except their True Husband Lord.
ਦਰਿ ਵਾਟ ਉਪਰਿ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਇ ਤ ਖਾਹਿ ॥
Ḏar vāt upar kẖaracẖ mangā jabai ḏe▫e ṯa kẖāhi.
Sitting, waiting at the Lord's Door, they beg for food, and when He gives to them, they eat.
ਦੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾ ਮੇਲੁ ॥
Ḏībān eko kalam ekā hamā ṯumĥā mel.
There is only One Court of the Lord, and He has only one pen; there, you and I shall meet.
ਦਰਿ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜਿ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲੁ ॥੨॥
Ḏar la▫e lekẖā pīṛ cẖẖutai nānkā ji▫o ṯel. ॥2॥
In the Court of the Lord, the accounts are examined; O Nanak, the sinners are crushed, like oil seeds in the press. ॥2॥


Previous Page Asa di var Page 11 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.