FANDOM


Previous page
Asa di var Page 1 Gnome-speakernotes      Play Audio Next page
Page 462

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  •  7  •  8  •  9  •  10  •  11  •  12  •  13

Page 462


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Āsā mėhlā 1.
Aasaa, First Mehl:
ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥
vār salokā nāl salok bẖī mahle pahile ke likẖe tunde as rājai kī ḏẖunī.
Vaar With Shaloks, And Shaloks Written By The First Mehl. To Be Sung To The Tune Of 'Tunda-Asraajaa':
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥
Balihārī gur āpṇe ḏi▫uhāṛī saḏ vār.
A hundred times a day, I am a sacrifice to my Guru;
ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥
Jin māṇas ṯe ḏevṯe kī▫e karaṯ na lāgī vār. ॥1॥
He made angels out of men, without delay. ॥1॥Page 463ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ॥
Je sa▫o cẖanḏā ugvahi sūraj cẖaṛėh hajār.
If a hundred moons were to rise, and a thousand suns appeared,
ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥
Ėṯe cẖānaṇ hiḏi▫āʼn gur bin gẖor anḏẖār. ॥2॥
even with such light, there would still be pitch darkness without the Guru. ॥2॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਤ ॥
Nānak gurū na cẖeṯnī man āpṇai sucẖeṯ.
O Nanak, those who do not think of the Guru, and who think of themselves as clever,
ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਞੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ॥
Cẖẖute ṯil bū▫āṛ ji▫o suñe anḏar kẖeṯ.
shall be left abandoned in the field, like the scattered sesame.
ਖੇਤੈ ਅੰਦਰਿ ਛੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥
Kẖeṯai anḏar cẖẖuti▫ā kaho Nānak sa▫o nāh.
They are abandoned in the field, says Nanak, and they have a hundred masters to please.
ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ ਸੁਆਹ ॥੩॥
Falī▫ah fulī▫ah bapuṛe bẖī ṯan vicẖ su▫āh. ॥3॥
The wretches bear fruit and flower, but within their bodies, they are filled with ashes. ॥3॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥
Āpīnĥai āp sāji▫o āpīnĥai racẖi▫o nā▫o.
He Himself created Himself; He Himself assumed His Name.
ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥
Ḏuyī kuḏraṯ sājī▫ai kar āsaṇ diṯẖo cẖā▫o.
Secondly, He fashioned the creation; seated within the creation, He beholds it with delight.
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥
Ḏāṯā karṯā āp ṯūʼn ṯus ḏevėh karahi pasā▫o.
You Yourself are the Giver and the Creator; by Your Pleasure, You bestow Your Mercy.
ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥
Ŧūʼn jāṇo▫ī sabẖsai ḏe laisahi jinḏ kavā▫o.
You are the Knower of all; You give life, and take it away again with a word.
ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥
Kar āsaṇ diṯẖo cẖā▫o. ॥1॥
Seated within the creation, You behold it with delight. ॥1॥

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
Sacẖe ṯere kẖand sacẖe barahmand.
True are Your worlds, True are Your solar Systems.
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥
Sacẖe ṯere lo▫a sacẖe ākār.
True are Your realms, True is Your creation.
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ ॥
Sacẖe ṯere karṇe sarab bīcẖār.
True are Your actions, and all Your deliberations.
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ॥
Sacẖā ṯerā amar sacẖā ḏībāṇ.
True is Your Command, and True is Your Court.
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
Sacẖā ṯerā hukam sacẖā furmāṇ.
True is the Command of Your Will, True is Your Order.
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥
Sacẖā ṯerā karam sacẖā nīsāṇ.
True is Your Mercy, True is Your Insignia.
ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖਹਿ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ॥
Sacẖe ṯuḏẖ ākẖahi lakẖ karoṛ.
Hundreds of thousands and millions call You True.
ਸਚੈ ਸਭਿ ਤਾਣਿ ਸਚੈ ਸਭਿ ਜੋਰਿ ॥
Sacẖai sabẖ ṯāṇ sacẖai sabẖ jor.
In the True Lord is all power, in the True Lord is all might.
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥
Sacẖī ṯerī sifaṯ sacẖī sālāh.
True is Your Praise, True is Your Adoration.
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
Sacẖī ṯerī kuḏraṯ sacẖe pāṯisāh.
True is Your almighty creative power, True King.
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸਚੁ ॥
Nānak sacẖ ḏẖi▫ā▫in sacẖ.
O Nanak, true are those who meditate on the True One.
ਜੋ ਮਰਿ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥੧॥
Jo mar jamme so kacẖ nikacẖ. ॥1॥
Those who are subject to birth and death are totally false. ॥1॥

ਮਃ ੧ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥
vadī vadi▫ā▫ī jā vadā nā▫o.
Great is His greatness, as great as His Name.
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ॥
vadī vadi▫ā▫ī jā sacẖ ni▫ā▫o.
Great is His greatness, as True is His justice.
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਹਚਲ ਥਾਉ ॥
vadī vadi▫ā▫ī jā nihcẖal thā▫o.
Great is His greatness, as permanent as His Throne.
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥
vadī vadi▫ā▫ī jāṇai ālā▫o.
Great is His greatness, as He knows our utterances.
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭਿ ਭਾਉ ॥
vadī vadi▫ā▫ī bujẖai sabẖ bẖā▫o.
Great is His greatness, as He understands all our affections.
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁਛਿ ਨ ਦਾਤਿ ॥
vadī vadi▫ā▫ī jā pucẖẖ na ḏāṯ.
Great is His greatness, as He gives without being asked.
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
vadī vadi▫ā▫ī jā āpe āp.
Great is His greatness, as He Himself is all-in-all.
ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥
Nānak kār na kathnī jā▫e.
O Nanak, His actions cannot be described.
ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥੨॥
Kīṯā karṇā sarab rajā▫e. ॥2॥
Whatever He has done, or will do, is all by His Own Will. ॥2॥

ਮਹਲਾ ੨ ॥
Mėhlā 2.
Second Mehl:
ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ॥
Ih jag sacẖai kī hai koṯẖ▫ṛī sacẖe kā vicẖ vās.
This world is the room of the True Lord; within it is the dwelling of the True Lord.
ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਣਾਸੁ ॥
Iknĥā hukam samā▫e la▫e iknĥā hukme kare viṇās.
By His Command, some are merged into Him, and some, by His Command, are destroyed.
ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਭਾਣੈ ਕਢਿ ਲਏ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
Iknĥā bẖāṇai kadẖ la▫e iknĥā mā▫i▫ā vicẖ nivās.
Some, by the Pleasure of His Will, are lifted up out of Maya, while others are made to dwell within it.
ਏਵ ਭਿ ਆਖਿ ਨ ਜਾਪਈ ਜਿ ਕਿਸੈ ਆਣੇ ਰਾਸਿ ॥
Ėv bẖė ākẖ na jāp▫ī jė kisai āṇe rās.
No one can say who will be rescued.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩॥
Nānak gurmukẖ jāṇī▫ai jā ka▫o āp kare pargās. ॥3॥
O Nanak, he alone is known as Gurmukh, unto whom the Lord reveals Himself. ॥3॥

ਪਉੜੀ ॥
Pa▫oṛī.
Pauree:
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ॥
Nānak jī▫a upā▫e kai likẖ nāvai ḏẖaram bahāli▫ā.
O Nanak, having created the souls, the Lord installed the Righteous Judge of Dharma to read and record their accounts.
ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਿ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ॥
Othai sacẖe hī sacẖ nibṛai cẖuṇ vakẖ kadẖe jajmāli▫ā.
There, only the Truth is judged true; the sinners are picked out and separated.
ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਕੂੜਿਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲ੍ਹ੍ਹੈ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ॥
Thā▫o na pā▫in kūṛi▫ār muh kālĥai ḏojak cẖāli▫ā.
The false find no place there, and they go to hell with their faces blackened.
ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਾਰਿ ਗਏ ਸਿ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ॥
Ŧerai nā▫e raṯe se jiṇ ga▫e hār ga▫e sė ṯẖagaṇ vāli▫ā.
Those who are imbued with Your Name win, while the cheaters lose.
ਲਿਖਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ॥੨॥
Likẖ nāvai ḏẖaram bahāli▫ā. ॥2॥
The Lord installed the Righteous Judge of Dharma to read and record the accounts. ॥2॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵੇਦ ॥
vismāḏ nāḏ vismāḏ veḏ.
Wonderful is the sound current of the Naad, wonderful is the knowledge of the Vedas.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੇਦ ॥
vismāḏ jī▫a vismāḏ bẖeḏ.
Wonderful are the beings, wonderful are the species.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੰਗ ॥
vismāḏ rūp vismāḏ rang.
Wonderful are the forms, wonderful are the colors.
ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤ ॥
vismāḏ nāge firėh janṯ.
Wonderful are the beings who wander around naked.
Previous Page Asa di var Page 1 Next Page

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.